Projekty

Pomoc malým obciam

Prostredníctvom Sekcie prípravy a implementácie projektov RA BBSK pomáhame malým obciam pri príprave projektov a čerpaní eurofondov.

Cestovný ruch

Rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji je jednou z našich hlavných priorít. Podporujeme zmysluplné projekty, ktoré pomáhajú rozvoju regiónu a zamestnanosti.

Školstvo a zamestnanosť

V spolupráci s Iuventou pomáhame mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou uskutočniť v rámci Banskobystrického kraja malé projekty podporujúce regionálny rozvoj.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751