Adresa

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

Námestie SNP 1/A
974 01 Banská Bystrica

Kontakt

+421 48 432 57 51
info@dobrykraj.sk

SEKRETARIÁT RIADITEĽA
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
PaedDr. Janka Pálková, PhD. riaditeľka +421 948 911 356 janka.palkova@dobrykraj.sk
Mgr. Zuzana Kapustová vedúca kancelárie riaditeľky +421 940 527 010 zuzana.kapustova@dobrykraj.sk

ODDELENIE ADMINISTRATÍVNO-EKONOMICKEJ PODPORY
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
JUDr. Tatiana Borská vedúca oddelenia +421 947 924 010 tatiana.borska@dobrykraj.sk
Patrik Dianiška IT/prevádzkový technik +421 948 069 379 patrik.dianiska@dobrykraj.sk
Jarmila Fedorová účtovníčka +421 948 135 218 jarmila.fedorova@dobrykraj.sk
Mgr. Anna Hľadajová koordinátorka pre podporu a starostlivosť o zamestnancov +421 948 952 573 anna.hladajova@dobrykraj.sk
Nataliia Matveichuk účtovníčka +421 948 069 386 nataliia.matveichuk@dobrykraj.sk
Mgr. Adam Pitschmann špecialista pre sociálne siete a PR +421 950 895 727 adam.pitschmann@dobrykraj.sk
Ing. Katarína Szolnokyová špecialistka pre rozpočet a mzdy +421 948 956 131 katarina.szolnokyova@dobrykraj.sk
Ing. Lucia Vongreyová manažérka vnútornej správy a prevádzky +421 947 798 494 office@dobrykraj.sk

ODDELENIE PODPORY REGIONÁLNEJ EKONOMIKY
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Ing. Silvia Rajčanová vedúca oddelenia +421 947 798 495 silvia.rajcanova@dobrykraj.sk
Ing. Dominika Cabanová projektová manažérka pre samosprávy +421 948 307 970 dominika.cabanova@dobrykraj.sk
Mgr. Lucia Lacová projektová manažérka pre samosprávy +421 948 036 627 lucia.lacova@dobrykraj.sk
Bc. Izabela Michelčíková projektová manažérka pre sociálnu ekonomiku +421 940 946 559 vyzvafarmar@dobrykraj.sk
Simona Baldovská projektová manažérka pre cirkulárnu ekonomiku +421 948 047 159 simona.baldovska@dobrykraj.sk
Ing. Marcela Slaniniaková, MBA projektová manažérka pre cirkulárnu ekonomiku +421 948 047 155 marcela.slaniniakova@dobrykraj.sk
Ing. Diana Ádamová asistentka podpory regionálnej ekonomiky +421 948 874 621 diana.adamova@dobrykraj.sk

ODDELENIE PODPORY INOVÁCIÍ
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Ing. Mgr Lucia Malová vedúca oddelenia +421 948 985 278 lucia.malova@dobrykraj.sk
Mgr. Zuzana Chlebničanová špecialistka pre marketing a podujatia +421 948 953 374 zuzana.chlebnicanova@dobrykraj.sk
Ing. Monika Barcíková manažérka rozvoja podnikavosti +421 948 953 367 monika.barcikova@dobrykraj.sk
Mgr. Zuzana Václaviková business innovation manažérka +421 948 307 838 zuzana.vaclavikova@dobrykraj.sk
Ing. Denisa Šinkovicová asistentka projektového manažéra +421 948 036 622 denisa.sinkovicova@dobrykraj.sk
Mgr. Kristína Bohušová koordinátorka Welcome Hub Zvolen +421 948 036 578 kristina.bohusova@dobrykraj.sk
Mgr. Kristína Belicová koordinátorka Welcome Hub Zvolen +421 948 036 576 kristina.belicova@dobrykraj.sk

tr>
ODDELENIE CESTOVNÉHO RUCHU A KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CR BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ TURIZMUS
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Ing. Mgr. Daniela Volenská, PhD. vedúca oddelenia a predsedníčka KOCR +421 948 937 468 daniela.volenska@dobrykraj.sk
Ing. Zuzana Jóbová, PhD. výkonná riaditeľka KOCR +421 911 903 951 zuzana.jobova@dobrykraj.sk
Iveta Ceferová manažérka pre cykloturizmus +421 948 953 365 iveta.ceferova@dobrykraj.sk
Ing. Ľudmila Elexová, PhD. manažér pre stratégie a analýzy +421 911 904 054 ludmila.elexova@dobrykraj.sk
Ing. Lucia Hrubalová, PhD. projektová manažérka +421 948 027 529 lucia.hrubalova@dobrykraj.sk
Mgr. Kristína Kožiaková koordinátorka podujatí +421 940 993 574 kristina.koziakova@dobrykraj.sk
Mgr. Peter Krušinský manažér pre cykloturizmus +421 948 013 632 peter.krusinsky@dobrykraj.sk
Ing. Eva Kučerová administratívny pracovník pre oddelenie CR +421 940 946 305 eva.kucerova@dobrykraj.sk
Mgr. Eva Macuľová produktová manažérka KOCR +421 948 874 620 eva.maculova@dobrykraj.sk
Alena Mlynková účtovníčka KOCR +421 948 911 455 uctovnik@dobrykraj.sk
Mgr. Jarmila Oceľová koordinátorka rozvoja CR +421 948 937 469 jarmila.ocelova@dobrykraj.sk
Lucia Rafajová manažérka rozvojových zámerov +421 940 946 306 lucia.rafajova@dobrykraj.sk
Mgr. Peter Švehla GIS analytik +421 948 937 467 peter.svehla@dobrykraj.sk
Ing. Katarína Turoňová manažérka rozvoja destinácií +421 948 874 658 katarina.turonova@dobrykraj.sk
Ing. Mária Ursínyová manažérka regionálnych pultov +421 948 874 618 maria.ursinyova@dobrykraj.sk
Mgr. Andrea Valašťanová projektová manažérka +421 950 552 727 andrea.valastanova@dobrykraj.sk

Oblastná organizácia Stredné Slovnsko
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Ing. Jiří Peč riaditeľ OOCR +421 908 661 782 pec@centralslovakia.eu
Zuzana Jakubíková destinačná koordinátorka +421 948 874 653 zuzana.jakubikova@dobrykraj.sk
Jaroslav Jagoš koordinátor destinačného rozvoja +421 948 266 257 jagos@centralslovakia.eu
Ing. Terézia Krajčová koordinátorka destinačného marketingu +421 948 874 646 krajcova@centralslovakia.eu
Michaela Kačmárová, MA projktová manažérka +421 950 527 041 kacmarova@centralslovakia.eu
Ing. Anna Taranová manažérka OOCR +421 951 770 589 taranova@centralslovakia.eu

Oblastná organizácia Banská Štiavnica
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Zuzana Parajová destinačná koordinátorka +421 948 874 644 zuzana.parajova@dobrykraj.sk
Ing. Terézia Sopková koordinátorka destinačného rozvoja +421 948 874 645 terezia.sopkova@dobrykraj.sk

Oblastná organizácia Región Gemer
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Ing. Jaroslav Hric riaditeľ OOCR +421 904 194 124 jaroslav.hric@regiongemer.sk
Mgr. Viktor Bradňanský destinačný koordinátor +421 940 625 436 viktor.bradnansky@dobrykraj.sk
Ing. Branislav Očkaik koordinátor destinačného rozvoja +421 948 874 652 branislav.ockaik@dobrykraj.sk

Oblastná organizácia Región Gron
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Mária Veselá riaditeľka OOCR +421 911 961 699 riaditel@regiongron.sk
Ing. Viera Kvasničková destinačná koordinátorka +421 948 874 656 viera.kvasnickova@dobrykraj.sk
Mgr. Gabriela Matlovičová koordinátorka destinačného rozvoja +421 948 874 638 gabriela.matlovicova@dobrykraj.sk

Oblastná organizácia Horehronie
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Ing. Petra Hlásniková Ridzoňová riaditeľka OOCR +421 915 076 085 riaditel@horehronie.sk
Mgr. Žofia Koštialová destinačná koordinátorka +421 948 874 651 zofia.kostialova@dobrykraj.sk
Bc. Slávka Pančíková destinačná koordinátorka +421 948 874 627 slavka.pancikova@dobrykraj.sk
Ing. arch. Aschenbrierová Veronika, PhD. destinačná koordinátorka +421 940 518 389 veronika.aschenbrierova@dobrykraj.sk

Oblastná organizácia Turistický Novohrad a Podpoľanie
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Tomáš Krahulec riaditeľ OOCR +421 948 624 894 tomas.krahulec@dobrykraj.sk
Mgr. Linda Ágoštonová destinačná koordinátorka +421 948 874 634 linda.agostonova@dobrykraj.sk
Mgr. Nikola Sibylová destinačná koordinátorka +421 948 874 635 nikola.sibylova@dobrykraj.sk
Ing. Martina Mlynaričová koordinátorka destinačného rozvoja +421 948 874 639 martina.mlynaricova@dobrykraj.sk

ODDELENIE PODPORY ZAMESTNANOSTI
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
PhDr. Ivana Demčíková, PhD. regionálna manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti / vedúca oddelenia +421 948 830 925 ivana.demcikova@dobrykraj.sk
Mgr. Katarína Karapetian projektová manažérka +421 948 928 250 katarina.karapetian@dobrykraj.sk
Mgr. Slavomír Cabadaj finančný manažér +421 948 874 654 slavomir.cabadaj@dobrykraj.sk
Mgr. Viera Melagová regionálna manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 874 633 viera.melagova@dobrykraj.sk
Ing. Jana Ďuricová manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 940 617 814 jana.duricova@dobrykraj.sk
Mgr. Ján Harvát asistent projektového tímu +421 948 944 016 jan.harvat@dobrykraj.sk
Mgr. Kristína Adamovská asistentka projektového tímu +421 948 036 588 kristina.adamovska@dobrykraj.sk

NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Banská Bystrica
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Michaela Jombíková Janáková senior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 830 880 michaela.jombikova@dobrykraj.sk
Andrea Luptáková odborná pracovníčka pre sociálnu inklúziu a zamestnanosť +421 948 994 851 andrea.luptakova@dobrykraj.sk
Mgr. Jana Mensatorisová junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti, psychológ +421 948 994 841 jana.mensatorisova@dobrykraj.sk
Mgr. Kristína Styková junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti, psychológ +421 948 944 021 kristina.stykova@dobrykraj.sk
Mgr. Gabriela Možuchová junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 830 936 gabriela.mozuchova@dobrykraj.sk
Mgr. Daniela Halušková junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 296 032 daniela haluskova@dobrykraj.sk
Igor Naňo junior manažér pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 915 803 412 igor.nano@dobrykraj.sk

NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Zvolen
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Karina Vargová Ursínyová senior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 938 606 karina.vargova@dobrykraj.sk
Mgr.Ľubomíra Veselovská junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 839 170 lubomira.veselovska@dobrykraj.sk
Mgr. Patrik Bartoš junior manažér pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 839 035 patrik.bartos@dobrykraj.sk
Mgr. Alena Špániková junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 940 994 710 alena.spanikova@dobrykraj.sk

NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Brezno
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Lucia Koprajdová senior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 944 018 lucia.koprajdova@dobrykraj.sk
Bc. Miroslava Čižmáriková junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 940 993 779 miroslava.cizmarikova@dobrykraj.sk
Mgr. Júlia Janičkovičová junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 854 324 julia.janickovicova@dobrykraj.sk
Mgr. Róbert Ostrihoň junior manažér pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 830 878 robert.ostrihon@dobrykraj.sk
Ing. Diana Rybárová junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 854 355 diana.rybarova@dobrykraj.sk
Natália Šantová odborná pracovníčka pre sociálnu inklúziu a zamestnanosť +421 940 993 778 natalia.santova@dobrykraj.sk

NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Lučenec
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Branislav Krpeľan senior manažér pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 854 252 branislav.krpelan@dobrykraj.sk
Zuzana Jakabšicová asistentka sociálnej inklúzie a zamestnanosti +421 948 839 114 zuzana.jakabsicova@dobrykraj.sk
Roman Bálint odborný pracovník pre sociálnu inklúziu a zamestnanosť +421 948 854 288 roman.balint@dobrykraj.sk
Bc. Miroslava Vargová junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 940 993 768 miroslava.vargova@dobrykraj.sk
Bc. Gabriela Smrekáčová junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 854 258 gabriela.smrekacova@dobrykraj.sk
Peter Čonka asistent sociálnej inklúzie a zamestnanosti +421 940 993 778 peter.conka@dobrykraj.sk

NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Banská Štiavnica
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Martina Roháriková senior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 938 583 martina.roharikova@dobrykraj.sk
MsC. Róbert Hojda junior manažér pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti, psychológ +421 948 839 098 robert.hojda@dobrykraj.sk
Ing. Lucia Bodžárová junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 839 036 lucia.bodzarova@dobrykraj.sk
Mgr. Zoltán Czákó junior manažér pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti, psychológ +421 948 839 052 zoltan.czako@dobrykraj.sk
Mgr. Andrea Sihelská junior manažér pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 030 347 andrea.sihelska@dobrykraj.sk

NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Rimavská Sobota
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Mgr. Michaela Bošelová senior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 830 817 michaela.boselova@dobrykraj.sk
Štefan Sojka asistent sociálnej inklúzie a zamestnanosti +421 948 501 120 stefan.sojka@dobrykraj.sk
Bc. Andrea Lakatošová junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 928 246 andrea.lakatosova@dobrykraj.sk
Stanislava Hajdúková odborný pracovník pre sociálnu inklúziu a zamestnanosť +421 948 994 838 stanislava.hajdukova@dobrykraj.sk
Mgr. Marcela Komorová junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 839 074 marcela.komorova@dobrykraj.sk
Mgr. Michaela Vetráková junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 854 297 michaela.vetrakova@dobrykraj.sk

NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Revúca
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Ing. Janetta Melichová senior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 839 107 janetta.melichova@dobrykraj.sk
Mgr. Martina Faško junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 947 902 916 martina.fasko@dobrykraj.sk
Bc. Elizabet Rachel Elijaš junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 839 099 elizabet.elijas@dobrykraj.sk
Michal Alexaj odborný pracovník pre sociálnu inklúziu a zamestnanosť +421 948 839 033 michal.alexaj@dobrykraj.sk
Ing. Lenka Lukášová junior manažérka pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 135 218 lenka.lukasova@dobrykraj.sk
Bc. Michal Latinák junior manažér pre oblasť sociálneho začlenenia a zamestnanosti +421 948 943 989 michal.latinak@dobrykraj.sk

ODDELENIE PODPORY A ROZVOJA AMBULANCIÍ
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
Ing. Oľga Trubenová, MPH, MBA vedúca oddelenia +421 948 305 463 olga.trubenova@dobrykraj.sk
Mgr. Edita Gonová koordinátorka podpory ambulancii +421 947 927 519 edita.gonova@dobrykraj.sk

Detská ambulancia - Detva
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
MUDr. Kristína Vagáňová lekárka +421 45 370 02 30 ambulanciadt@ambulanciebbsk.sk
Mgr. Viera Sujová zdravotná sestra +421 45 370 02 30 ambulanciadt@ambulanciebbsk.sk

Pneumologická ambulancia - Detva
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
MUDr. Jana Makasová lekárka +421 045 370 02 31 jana.makasova@ambulanciebbsk.sk
Bc. Jana Hakelová zdravotná sestra +421 045 370 02 31 jana.hakelova@ambulanciebbsk.sk

Kardiologická ambulancia - Veľký Krtíš
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
MUDr. Drahomíra Šaránková lekárka +421 947 912 639 drahomira.sarankova@ambulanciebbsk.sk
Iveta Madácsová zdravotná sestra +421 947 912 639 kardiovk@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých - Halič
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
MUDr. Vladimíra Lang lekárka +421 940 641 600 vladimira.lang@ambulanciebbsk.sk
Bc. Kristína Sabacká zdravotná sestra +421 940 635 389 vld.halic@ambulanciebbsk.sk

Kardiologická ambulancia - Revúca
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
MUDr. Alexander Bohó, PhD. lekár +421 948 059 935 alexander.boho@ambulanciebbsk.sk
Darina Bužová zdravotná sestra +421 948 059 935 kardio.ra@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých - Banská Bystrica
Meno Pracovná pozícia Telefónny kontakt E-mail
MUDr. Barbora Kassaiová lekárka +421 948 071 190 barbora.kassaiova@ambulanciebbsk.sk
Emília Debnáriková zdravotná sestra +421 948 071 190 vld.bb1@ambulanciebbsk.sk

Fakturačné údaje

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: Nám. SNP č.14585/1, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 51 744 422
DIČ: 2120807117

Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Banská Bystrica dňa 22.05.2018 pod registračným číslom OVVS/NO-7/2018

Štatutárny zástupca: PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751