Adresa

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

Námestie SNP 1/A
974 01 Banská Bystrica

Kontakt

+421 48 432 57 51
info@dobrykraj.sk

SEKRETARIÁT RIADITEĽA
PaedDr. Janka Pálková, PhD. riaditeľka +421 948 911 356 janka.palkova@dobrykraj.sk
Mgr. Zuzana Kapustová asistentka riaditeľky +421 940 527 010 zuzana.kapustova@dobrykraj.sk

ODDELENIE ADMINISTRATÍVNO-EKONOMICKEJ PODPORY
JUDr. Tatiana Borská vedúca oddelenia +421 947 924 010 tatiana.borska@dobrykraj.sk
Ing. Katarína Szolnokyová ekonómka +421 948 956 131 katarina.szolnokyova@dobrykraj.sk
Mgr. Adam Pitschmann špecialista na sociálne siete +421 950 895 727 adam.pitschmann@dobrykraj.sk
Ing. Lucia Vongreyová office manažérka +421 947 798 494 office@dobrykraj.sk
Mgr. Anna Hľadajová účtovníčka +421 948 952 573 anna.hladajova@dobrykraj.sk
Nataliia Matveichuk účtovníčka nataliia.matveichuk@dobrykraj.sk
Patrik Dianiška IT/prevádzkový technik +421 948 069 379 patrik.dianiska@dobrykraj.sk
Ing. Diana Ádamová asistentka vyslanca pre NRO +421 948 874 621 diana.adamova@dobrykraj.sk
Jaroslav Dian manažér pre bikesharing +421 949 111 818 jaroslav.dian@dobrykraj.sk
Peter Baláž sezónny servisný technik +421 940 052 489 zelenybicykel.balaz@gmail.com

ODDELENIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA A PROJEKTOVEJ PODPORY OBCÍ
PhDr. Mgr. Vivien Žabka, MBA projektová manažérka pre samosprávy +421 948 908 823 vivien.zabka@dobrykraj.sk
Ing. Silvia Rajčanová projektová manažérka pre samosprávy +421 947 798 495 silvia.rajcanova@dobrykraj.sk

ODDELENIE INOVÁCIÍ
Ing. Mgr Lucia Malová business inovation manager +421 948 985 278 lucia.malova@dobrykraj.sk
Mgr. Silvia Mašlárová manažérka pre školské inovácie +421 948 984 735 silvia.maslarova@dobrykraj.sk
Mgr. Zuzana Chlebničanová špcialistka pre marketing a podujatia +421 948 953 374 zuzana.chlebnicanova@dobrykraj.sk
Ing. Monika Barcíková manažérka rozvoja podnikavosti +421 948 953 367 monika.barcikova@dobrykraj.sk

     
ODDELENIE CESTOVNÉHO RUCHU
Ing. Mgr. Daniela Volenská, PhD. vedúca oddelenia +421 948 937 468 daniela.volenska@dobrykraj.sk
Ing. Zuzana Jóbová, PhD. riaditeľka KOCR +421 911 903 951 zuzana.jobova@dobrykraj.sk
Ing. Lucia Hrubalová, PhD. projektová manažérka +421 948 027 529 lucia.hrubalova@dobrykraj.sk
Mgr. Jarmila Oceľová koordinátorka rozvoja CR +421 948 937 469 jarmila.ocelova@dobrykraj.sk
Ing. Mária Ursínyová manažérka regionálnych pultov +421 948 874 618 maria.ursinyova@dobrykraj.sk
Lucia Rafajová manažérka rozvojových zámerov +421 940 946 306 lucia.rafajova@dobrykraj.sk
Ing. Katarína Turoňová manažérka rozvoja destinácií +421 948 874 658 katarina.turonova@dobrykraj.sk
Mgr. Peter Krušinský manažér pre cykloturizmus +421 948 013 632 peter.krusinsky@dobrykraj.sk
Mgr. Kristína Kožiaková koordinátorka podujatí +421 940 993 574 kristina.koziakova@dobrykraj.sk
Mgr. Peter Švehla GIS analytik +421 948 937 467 peter.svehla@dobrykraj.sk
Alena Mlynková účtovníčka KOCR +421 948 911 455 alena.mlynkova@dobrykraj.sk
Mgr. Eva Macuľová produktová manažérka +421 948 874 620 eva.maculova@dobrykraj.sk
Iveta Ceferová manažérka pre cykloturizmus +421 950 552 727 iveta.ceferova@dobrykraj.sk
Mgr. Andrea Valašťanová projektová manažérka +421 950 552 727 andrea.valastanova@dobrykraj.sk
Oblastná organizácia Stredné Slovnsko
Ing. Jiří Peč riaditeľ OOCR +421 908 661 782 pec@centralslovakia.eu
Mgr. Barbora Rekšáková destinačná koordinátorka +421 948 874 653 reksakova@centralslovakia.eu
Jaroslav Jagoš koordinátor destinačného rozvoja +421 911 891 663 jagos@centralslovakia.eu
Ing. Terézia Krajčová koordinátorka destinačného marketingu +421 948 874 646 krajcova@centralslovakia.eu
Ing. Anna Taranová manažérka OOCR +421 951 770 589 taranova@centralslovakia.eu
Oblastná organizácia Banská Štiavnica
Igor Kuhn riaditeľ OOCR +421 918 638 675 igor.kuhn@gmail.com
Mgr. Zuzana Parajová destinačná koordinátorka +421 948 874 644 zuzana.parajova@dobrykraj.sk
Ing. Terézia Sopková koordinátorka destinačného rozvoja +421 948 874 645 terezia.sopkova@dobrykraj.sk
Oblastná organizácia Región Gemer
Ing. Jaroslav Hric riaditeľ OOCR +421 904 194 124 jaroslav.hric@regiongemer.sk
Mgr. Viktor Bradňanský destinačný koordinátor +421 940 625 436 viktor.bradnansky@dobrykraj.sk
Ing. Lucia Vargová koordinátorka destinačného rozvoja +421 948 874 652 lucia.vargova@dobrykraj.sk
Oblastná organizácia Región Gron
Mgr. Mária Pátková riaditeľka OOCR +421 911 961 699 riaditel@regiongron.sk
Ing. Viera Kvasničková destinačná koordinátorka +421 948 874 656 viera.kvasnickova@dobrykraj.sk
Mgr. Gabriela Matlovičová koordinátorka destinačného rozvoja +421 948 874 638 gabriela.matlovicova@dobrykraj.sk
Oblastná organizácia Horehronie
Ing. Petra Hlásniková Ridzoňová riaditeľka OOCR +421 915 076 085 riaditel@horehronie.sk
Mgr. Žofia Koštialová destinačná koordinátorka +421 948 874 651 zofia.kostialova@dobrykraj.sk
Slávka Pančíková destinačná koordinátorka +421 948 874 627 slavka.pancikova@dobrykraj.sk
Oblastná organizácia Turistický Novohrad a Podpoľanie
Mgr. Tomáš Krahulec riaditeľ OOCR +421 948 624 894 tomas.krahulec@dobrykraj.sk
Mgr. Linda Ágoštonová destinačná koordinátorka +421 948 874 634 linda.agostonova@dobrykraj.sk
Mgr. Nikola Sibylová destinačná koordinátorka +421 948 874 635 nikola.sibylova@dobrykraj.sk
Ing. Martina Mlynaričová koordinátorka destinačného rozvoja +421 948 874 639 martina.mlynaricova@dobrykraj.sk

ODDELENIE SOCIÁLNEJ EKONOMIKY
Mgr. Lenka Bírešová vedúca oddelenia +421 940 946 559 lenka.biresova@dobrykraj.sk
Bc. Izabela Michelčíková projektová manažérka pre sociálnu ekonomiku +421 940 946 559 vyzvafarmar@dobrykraj.sk

ODDELENIE PODPORY ZAMESTNANOSTI
Mgr. Katarína Karapetian projektová manažérka +421 948 928 250 katarina.karpetian@dobrykraj.sk
PhDr. Ivana Demčíková, PhD. koordinátorka CP s mládežou +421 948 830 925 ivana.demcikova@dobrykraj.sk
Monika Viljoen, MSc finančná manažérka +421 948 874 654 monika.viljoen@dobrykraj.sk
Mgr. Romana Reichelová asistentka projektovej manažérky +421 940 617 814 romana.reichelova@dobrykraj.sk
Mgr. Ján Harvát asistent projektovej manažérky +421 948 944 016 jan.harvat@dobrykraj.sk
NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Banská Bystrica
Andrea Luptáková odborná pracovníčka centra +421 948 994 851 andrea.luptakova@dobrykraj.sk
Mgr. Jana Mensatorisová odborná pracovníčka centra +421 948 994 841 jana.mensatorisova@dobrykraj.sk
Mgr. Michaela Jombíková Janáková odborná pracovníčka centra +421 948 830 880 michaela.jombikova@dobrykraj.sk
Mgr. Kristína Styková odborná pracovníčka centra +421 948 944 021 kristina.stykova@dobrykraj.sk
Mgr. Gabriela Možuchová odborná pracovníčka centra +421 948 944 021 gabriela.mozuchová@dobrykraj.sk
NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Zvolen
Mgr. Karina Vargová Ursínyová koordinátorka centra +421 948 938 606 karina.vargova@dobrykraj.sk
Mgr.Ľubomíra Veselovská odborná pracovníčka centra +421 948 839 170 lubomira.veselovska@dobrykraj.sk
Mgr. Patrik Bartoš odborný pracovník centra +421 948 839 035 patrik.bartos@dobrykraj.sk
Mgr. Katarína Korcová odborná pracovníčka centra +421 940 994 708 katarina.korcova@dobrykraj.sk
Mgr. Alena Špániková odborná pracovníčka centra +421 940 994 710 alena.spanikova@dobrykraj.sk
NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Brezno
Mgr. Lucia Koprajdová koordinátorka centra +421 948 944 018 lucia.koprajdova@dobrykraj.sk
Bc. Miroslava Čižmáriková odborná pracovníčka centra +421 940 993 779 miroslava.cizmarikova@dobrykraj.sk
Ing. Katarína Luptáková odborná pracovníčka centra +421 948 854 324 katarina.luptakova@dobrykraj.sk
Mgr. Róbert Ostrihoň odborný pracovník centra +421 948 830 878 robert.ostrihon@dobrykraj.sk
Mgr. Slavomír Pôbiš odborný pracovník centra +421 940 993 778 slavomir.pobis@dobrykraj.sk
NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Lučenec
Mgr. Branislav Krpeľan koordinátor centra +421 948 854 252 branislav.krpelan@dobrykraj.sk
Zuzana Jakabšicová odborná pracovníčka centra +421 948 839 114 zuzana.jakabsicová@dobrykraj.sk
Roman Bálint odborný pracovník centra +421 948 854 288 roman.balint@dobrykraj.sk
Bc. Miroslava Vargová odborná pracovníčka centra +421 940 993 768 miroslava.vargova@dobrykraj.sk
Gabriela Smrekáčová odborná pracovníčka centra +421 948 854 258 gabriela.smrekacova@dobrykraj.sk
Peter Čonka odborný pracovník centra +421 940 993 778 peter.conka@dobrykraj.sk
NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Banská Štiavnica
Mgr. Martina Roháriková koordinátorka centra +421 948 938 583 martina.roharikova@dobrykraj.sk
Mgr. Eva Škarbová odborná pracovníčka centra +421 947 903 502 eva.skarbova@dobrykraj.sk
MsC. Róbert Hojda odborný pracovník centra +421 948 839 098 robert.hojda@dobrykraj.sk
Ing. Lucia Bodžárová odborná pracovníčka centra +421 948 839 036 lucia.bodzarova@dobrykraj.sk
Mgr. Zoltán Czákó odborný pracovník centra +421 948 839 052 zoltan.czako@dobrykraj.sk
Andrea Sihelská odborná pracovníčka centra +421 940 993 778 andrea.sihelska@dobrykraj.sk
NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Rimavská Sobota
Michaela Bošelová koordinátorka centra +421 948 830 817 michaela.boselova@dobrykraj.sk
Štefan Sojka odborný pracovník centra +421 948 501 120 stefan.sojka@dobrykraj.sk
Štefan Harandza odborný pracovník centra +421 948 854 297 stefan.harandza@dobrykraj.sk
Bc. Andrea Lakatošová odborná pracovníčka centra +421 948 928 246 andrea.lakatosova@dobrykraj.sk
Mgr. Viktória Molnár odborná pracovníčka centra +421 948 839 074 viktoria.molnar@dobrykraj.sk
Stanislava Hajdúková odborná pracovníčka centra +421 948 994 838 stanislava.hajdukova@dobrykraj.sk
NÁRODNÝ PROJEKT - SPACE Revúca
Mgr. Simona Szentandrassiová koordinátorka centra +421 948 839 107 simona.szentandrassiova@dobrykraj.sk
Mgr. Diana Jacková odborná pracovníčka centra +421 948 943 989 diana.jackova@dobrykraj.sk
Mgr. Martina Faško odborná pracovníčka centra +421 947 902 916 martina.fasko@dobrykraj.sk
Bc. Elizabet Rachel Elijaš odborná pracovníčka centra +421 948 839 099 elizabet.elijas@dobrykraj.sk
Michal Alexaj odborný pracovník centra +421 948 839 033 michal.alexaj@dobrykraj.sk

ODDELENIE PODPORY A ROZVOJA AMBULANCIÍ
Ing. Martin Caudt vedúci oddelenia +421 948 940 347 martin.caudt@dobrykraj.sk
Mgr. Edita Gonová koordinátorka podpory ambulancii +421 947 927 519 edita.gonova@dobrykraj.sk
Všeobeecná ambulancia pre deti a dorast - Detva
MUDr. Janka Wrede lekárka +421 045 370 02 30 janka.wrede@ambulanciebbsk.sk
Mgr. Viera Sujová zdravotná sestra +421 045 370 02 30 diana.jackova@dobrykraj.sk
Pneumologická ambulancia - Detva
MUDr. Jana Makasová lekárka +421 045 370 02 31 jana.makasova@ambulanciebbsk.sk
Bc. Jana Hakelová zdravotná sestra +421 045 370 02 31 jana.hakelova@ambulanciebbsk.sk
Kardiologická ambulancia - Veľký Krtíš
MUDr. Drahomíra Šaránková lekárka +421 947 912 639 drahomira.sarankova@ambulanciebbsk.sk
Iveta Madácsová zdravotná sestra +421 947 912 639 kardiovk@ambulanciebbsk.sk
Vśeobecná ambulancia pre dospelých - Halič
MUDr. Vladimíra Lang lekárka +421 940 641 600 vladimira.lang@ambulanciebbsk.sk
Bc. Kristína Sabacká zdravotná sestra +421 940 635 389 vld.halic@ambulanciebbsk.sk
Kardiologická ambulancia - Revúca
MUDr. Alexander Bohó, PhD. lekár +421 948 059 935 alexander.boho@ambulanciebbsk.sk
Darina Bužová zdravotná sestra kardio.ra@ambulanciebbsk.sk
Všeobecná ambulancia pre dospelých - Banská Bystrica
MUDr. Barbora Koperdáková lekárka +421 948 071 190 barbora.koperdakova@ambulanciebbsk.sk
Darina Bužová zdravotná sestra vld.bb1@ambulanciebbsk.sk

Fakturačné údaje

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: Nám. SNP č.14585/1, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 51 744 422
DIČ: 2120807117

Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Banská Bystrica dňa 22.05.2018 pod registračným číslom OVVS/NO-7/2018

Štatutárny zástupca: PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751