podpora a rozvoj ambulancií

Poslaním zdravotníctva je významne prispievať k zvyšovaniu kvality života občanov poskytovaním účelnej, kvalitnej, bezpečnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti. Všeobecná ambulantná starostlivosť by mala byť základom poskytovania zdravotnej starostlivosti s prepojením na špecializovanú a následnú zdravotnú starostlivosť.

Naším cieľom pri  zriaďovaní ambulancií všeobecného lekára pre dospelých a pre deti a dorast je zabezpečiť rovnakú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov nášho kraja.

CIELE

     ►   podpora vzniku nových ambulancií

     ►   podpora a rozvoj zriadených ambulancií

     ►   rezidentský program s podporou BBSK

 

AMBULANCIE BBSK

DETSKÁ AMBULANCIA DETVA

PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCIA DETVA

KARDIOLOGICKÁ A INTERNÁ AMBULANCIA VEĽKÝ KRTÍŠ

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH HALIČ

KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA  REVÚCA

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH BANSKÁ BYSTRICA

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751