Štatút Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Stiahnuť vo formáte PDF

Zakladacia listina

Stiahnuť vo formáte PDF

Programové prioroty pre dobrý kraj

Stiahnuť vo formáte PDF

Kolektívna zmluva OO RABBSK

Stiahnuť vo formáte PDF

Výročné správy

Výročná správa Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja n.o. 2022 (stiahnuť vo formáte PDF)
Výročná správa Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja n.o. 2021 (stiahnuť vo formáte PDF)
Výročná správa Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja n.o. 2020 (stiahnuť vo formáte PDF)
Výročná správa Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja n.o. 2019 (stiahnuť vo formáte PDF)
Výročná správa Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja n.o. 2018 (stiahnuť vo formáte PDF)

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751