Základné dokumenty organizácie

Štatút Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Stiahnuť vo formáte PDF

Zakladacia listina

Stiahnuť vo formáte PDF

Programové prioroty pre dobrý kraj

Stiahnuť vo formáte PDF

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751