Sociálna ekonomika

Vedenie kraja pri svojom nástupe do funkčného obdobia deklarovalo, že bude robiť také kroky a opatrenia, aby v rámci svojej pôsobnosti zlepšilo fungovanie sociálnej ekonomiky.

Zástupcovia kraja na čele so županom Jánom Lunterom si uvedomujú dôležitosť tohto odvetvia a vytvárajú vhodné podmienky na realizáciu projektových zámerov týkajúcich sa zníženia nezamestnanosti v jednotlivých okresoch v rámci Dobrého kraja.

Na základe zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.5.2018 sa vedenie BBSK rozhodlo založiť samostatné oddelenie sociálnej ekonomiky v rámci Rozvojovej agentúry BBSK.

Aktivity a ciele oddelenia sociálnej ekonomiky v rámci Rozvojovej agentúry BBSK

PRVÝ KRAJSKÝ STAVEBNÝ SOCIÁLNY PODNIK V BREZNE

Predstavitelia kraja si dostatočne uvedomujú situáciu v oblasti nezamestnanosti, ktorú v kraji máme. Preto v novembri 2018 samosprávny kraj založil prvý krajský stavebný sociálny podnik v Brezne, ktorého je 100 %-ným vlastníkom.

POĽNOHOSPODÁRSKY SOCIÁLNY PODNIK V OKRESE POLTÁR

Ďalší sociálny podnik plánuje kraj založiť v septembri 2019 v okrese Poltár, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Tento sociálny podnik bude orientovaný na agrodrevinový ekosystém s chovom včiel. Tento model chce kraj rozšíriť aj do ďalších menej rozvinutých okresov Lučenec a Veľký Krtíš.

AGENTÚRA ZAMESTNÁVANIA

Nemenej dôležitou súčasťou sociálnej ekonomiky bude aj Agentúra zamestnávania, kde Rozvojová agentúra BBSK spolupracuje s neziskovou organizáciou Človek v ohrození. Je to veľký krok vpred čo sa týka inovácií zamestnávania dlhodobo nezamestnaných občanov v našom kraji.

Aktívna pomoc samosprávam a tretiemu sektoru

Oddelenie sociálnej ekonomiky aktívne pomáha samosprávam a tretiemu sektoru a to formou odborného poradenstva alebo pomocou pri projektových zámeroch, čo je v rámci Slovenska ojedinelé.

Vedenie BBSK tým potvrdzuje svoje predsavzatia, ktoré si dalo pred nástupom do funkčného volebného obdobia, že chce byť inovatívne a flexibilné pri riešení tejto problematiky a bude maximálne pomáhať a podporovať vznik sociálneho podnikania v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte

Ing. Milan Vaňo

špecialista na sociálnu ekonomiku
+421 948 874 659
milan.vano@dobrykraj.sk

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751