Naším cieľom v tejto oblasti je vytvárať podmienky pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu a rozvoj vidieka. Prispievame k zvyšovaniu ekonomickej, sociálnej aj environmentálnej odolnosti regiónov Banskobystrického kraja. Vytvárame a propagujeme atraktívnu ponuku udržateľných produktov v cestovnom ruchu, ktoré sú vyhľadávané domácimi a zahraničnými návštevníkmi, ako aj obyvateľmi kraja.

CIELE

       ►    Udržateľný rozvoj cestovného ruchu

       ►    Nárast počtu prenocovaní v kraji

       ►    Rozvoj regionálnej ekonomiky

       ►    Tvorba pracovných miest

       ►    Zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja

ZA HORAMI ZA DOLAMI

OOCR STREDNÉ SLOVENSKO

OOCR HOREHRONIE

OOCR REGIÓN ŠTIAVNICA

OOCR TURISTICKÝ NOVOHRAD A PODPOĽANIE

OOCR GRON

OOCR DUDINCE

OOCR GEMER

AKTIVITY

 

     ►   Destinačný manažment

     ►   Destinačný marketing

     ►   Strategické a koncepčné plánovanie udržateľného rozvoja cestovného ruchu v kraji

     ►   Rozvoj projektu Regionálne pulty – podpora regionálnych producentov v kraji

     ►   Rozvoj cykloturistických a turistických trás

     ►   Rozvoj udržateľných strategických projektov v cestovnom ruchu

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751