Priority

„Chceme v kraji vytvoriť priestor, kde aktívni ľudia budú chcieť žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť svoj čas.“

Vízia pre kraj

Kraj založil Rozvojovú agentúru, aby svojou činnosťou pomohla naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, a to najmä v najmenej rozvinutých regiónoch. Našou úlohou je koordinovať regionálny rozvoj v jednotlivých okresoch kraja a implementovať rozvojové priority pre „Dobrý kraj„.

Pôsobíme v troch sekciách – Sekcia stratégie politík, kde pracujú špecialisti na rozvojové priority dopravy, cestovného ruchu, uplatniteľnosti študentov na trhu práce a sociálnu ekonomika; Sekcia dátových analýz a Sekcia prípravy a implementácie projektov, ktorá sa zameriava na čerpanie finančných zdrovoj.

Našou víziou je vytvoriť v kraji priestor, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas. Zistite viac o našich piatich rozvojových prioritách.

Rozvojové priority

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751