Pomáhame malým obciam

Banskobystrický samosprávny kraj pomáha obciam prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. pri príprave projektov a čerpaní eurofondov. Je to jedna z foriem, akou kraj priamo POMÁHA pri VYROVNÁVANÍ REGIONÁLNYCH ROZDIELOV na svojom území.

Za horami, za dolami, bol raz jeden Banskobystrický kraj

Spoznajte kraj plný tajuplných zákutí, magických miest, príbehov a legiend, ktoré čakajú na objavenie.

Regionálne inovačné centrum

Našim cieľom je orchestrovať inovačný ekosystém, teda motivovať a spájať univerzity, verejnú správu a podnikateľský sektor a vytvárať podmienky pre ich efektívnu spoluprácu, výmenu informácií, tvorbu nových produktov a služieb, zdieľanie nových poznatkov a tým zvýšenie inovačného potenciálu celého kraja.

Priority

$

Priority Rozvojovej agentúry

Podieľame sa na rozvoji BBSK v oblasti strategického plánovania, cestovného ruchu, školstva …

Zisti viac >>

Projekty

$

Projekty pre malé obce

Pomáhame rozvoju malých obcí. Vyrovnávame regionálne rozdiely.

Zisti viac >> 

Cestovný ruch

$

Za horami, za dolami,

leží kraj plný tajuplných zákutí, s množstvom miest čakajúcich na ich objavenie …

Poďme ho spolu objaviť >>

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Centrá práce s mládežou SPACE

 

Náš projekt vznikol v kraji, kde mnohí tvrdia, že sa nič nedeje. Kde mladí ľudia nemajú dostatok príležitostí na rozvoj a končia ako nezamestnaní. My si to nemyslíme. V každom z nás je potenciál. Každý z nás je jedinečný, no nie všetci sme ho v sebe objavili. Stretávame množstvo mladých ľudí, ktorým možno len chýbal priestor, správny prístup alebo spúšťač ich rozvoja. Preto sme sa rozhodli za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny založiť sedem Centier práce s mládežou SPACE.

Inšpirujeme, podporujeme, rozvíjame a objavujeme. Ponúkame priestor a čas mladým ľuďom s výhľadom na ich uplatnenie v budúcnosti. Pomáhame s prípravou do plnohodnotného a spokojného života. Našou misiou je ponúkať efektívnu a kvalitnú podporu pre rozvoj osobnosti mladých ľudí prostredníctvom neformálneho zážitkového vzdelávania, spoluprácou s odborníkmi a zamestnávateľmi, poskytovaním poradenských a informačných služieb, prepájaním kľúčových inštitúcií a organizácií v regióne.

Projekty pre malé obce

Banskobystrický samosprávny kraj pomáha obciam prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. pri príprave projektov a čerpaní eurofondov. Je to jedna z foriem, akou kraj priamo POMÁHA pri VYROVNÁVANÍ REGIONÁLNYCH ROZDIELOV na svojom území.

Pomoc je určená predovšetkým malým obciam do 2 000 obyvateľov.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751