Našim cieľom je orchestrovať inovačný ekosystém, teda motivovať a spájať univerzity, verejnú správu a podnikateľský sektor a vytvárať podmienky pre ich efektívnu spoluprácu, výmenu informácií, tvorbu nových produktov a služieb, zdieľanie nových poznatkov a tým zvýšenie inovačného potenciálu celého kraja.

CIELE

       ►    Rozvoj zručností mladých ľudí potrebných pre transformujúcu sa spoločnosť

       ►    Ponúknuť efektívnu a kvalitnú podporu pre začínajúci podnikateľov a podnikavcov

       ►    Rozvoj regionálneho inovačného ekosystému

       ►    Cielené prepájanie a sieťovanie podnikateľskej a vedecko-výskumnej komunity

informatika 2.0

INFORMATIKA 2.0

show your talent

SHOW YOUR TALENT

my machine

MY MACHINE

steam revolution

STEAM REVOLUTION

školy za demokraciu

ŠKOLY ZA DEMOKRACIU

rozbehni sa

ROZBEHNI SA

AKTIVITY

     ►    Realizácia  projektov zameraných na: TVORIVOSŤ,PODNIKAVOSŤ, DIGITÁLNE ZRUČNOSTI,KRITICKÉ MYSLENIE, STEAM, AKTÍVNE                              OBČIANSTVO, ĽUDSKÉ PRÁVA

     ►    Príprava akadémie podnikavosti pre mladých ľudí

     ►    Organizácia podujatí zameraných na sieťovanie regionálnych aktérov a prepájanie vedy a biznisu

     ►    Sieťovanie a budovanie partnerstiev

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751