Projekty na podporu a rozvoj školstva,
zamestnanosti a mládeže.

Kreatívne komunitné centrum, kde si môžu nielen aktívni študenti otestovať svoje nápady a pomocou technológií vyrobiť jednoduché, ale aj pokročilejšie prototypy svojich vynálezov, zúčastniť sa vzdelávacích a networingových workshopov a prepojiť svoje teoretické poznatky s praxou a firmami v regióne.

Vytvárame komunitu motivovaných ľudí a spoločne budujeme priestor na podporu kreativity, nových technológií a inovatívnych riešení.

Registrácia je bezplatná, rovnako ako prístup k vybaveniu a aktivitám.

Ďalšie naše projekty.

Spolupodieľame sa na realizácii rozvojových projektov BBSK v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a práce s mládežou.

Cieľom projektov je pomoc mladým rozbehnúť podnikanie, pomoc pri tvorbe malých projektov či celoročné workshopy pre žiakov v oblasti rozvoja kritického myslenia a vedomostí v oblasti ľudských práv.

Projekt je zmena!

Rozvojová agentúra v spolupráci s Iuventou pomáha mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou uskutočniť v rámci Banskobystrického kraja malé projekty podporujúce regionálny rozvoj.

Akreditované vzdelávanie Projekt je zmena! umožňuje nie len získať certifikát s celoslovenskou platnosťou, ale aj dostať finančný príspevok do 1000 € na realizáciu projektu.

Rozbehni sa a ostaň v kraji

Projekt Rozbehni sa a ostaň v kraji pomáha mladým, v Banskej Bystrici žijúcim ľuďom, rozbehnúť podnikanie. Tento projekt je bezplatný pre všetkých mladých ľudí, ktorí žijú alebo študujú v Banskobystrickom kraji alebo sú dlhodobo nezamestnaní.

Experti na testovanie nápadov účastníkom pomôžu dať predmetu podnikania jasnú predstavu, pomôžu s vytvorením web stránky a taktiež otestujú, či podnikateľský nápad je konkurencie schopný. Každý účastník dostane na rozbeh svojho podnikania 100€.

Ak by si aj ty mal záujem zúčastniť sa tohto projektu a spĺňaš kritéria tak neváhaj a registruj sa do letnej edície.

Školy za demokraciu

Počas školského roku 2020/2021 sa na 8 stredných školách za pomoci Rozvojovej agentúry BBSK v rámci Banskobystrického kraja podarilo rozbehnúť projekt Školy za demokraciu.

Tento úspešný projekt čerpá zo skúseností nemeckej organizácie Cultures Interactive, ktorá sa tejto téme venuje už 15 rokov.

Projekt je založený na systematickej práci na zúčastnených školách v podobe workshopov a práci so študentmi.

V rámci projektu Školy za demokraciu sa u študentov rozvíja kritické myslenie a taktiež sa rozvíjajú kompetencie v oblasti ľudských práv a demokracie. Na workshopoch sa otvorene diskutuje na tieto témy a cieľom je odstrániť stereotypy a predsudky z myslí mladých ľudí.

Show your talent

(Ukáž tvoj talent)

Program Show your talent je rozvojový program pre celú školu. Program vznikol v našom kraji, a to konkrétne na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene a v CVČ JUNIOR.

Program je zameraný na rozvoj silných stránok študentov a práca s nimi. V rámci projektu sa pracuje so študentmi aj pedagógmi na škole, čím sa zlepšuje celková klíma na škole.

Študenti, ktorí sú zaradení do programu absolvujú Gallupove testy a pracujú na svojich projektoch, pri ktorých im pomáha pridelený mentor. Študenti si rozvíjajú svoje silné stránky ako aj tímovú prácu, manažment a soft skills ako sú zodpovednosť, samostatnosť a podobne.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751