Výskum a obnova Pustého hradu 2021

V novembri 2021 sme na Pustom hrade vďaka dotácii na podporu regionálneho rozvoja pre rok 2021 od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý sme dostali prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK realizovali úpravu terénu okolo obnovenej veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu. Pripravili sme kameň pre budúcoročnú sanáciu hlavnej vstupnej brány Horného hradu. Upravili sme skládku kameňa pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu. Splanírovali sme skládky sutiny z výskumu v 90. rokoch 20. storočia v strednej a dolnej časti predhradia tzv. Dončovho hradu. Detektorom sme kontrolovali nálezy v zemine, ktorú sme umiestnili do nerovností na hornej aj dolnej terase predhradia tzv. Dončovho hradu. Vytriedený kameň sme umiestnili do skládok v strednej a dolnej časti predhradia tzv. Dončovho hradu a na nádvorí Dončovho hradu. Vyčistili sme hrad od náletovej vegetácie. V novembri sa pracovalo aj na veži komitátneho. Pribudne na nej pohodlné schodisko a vyhliadková plošina z oceľovej konštrukcie.

V novembri sme zintenzívnili aj prácu na dokončení výskumnej dokumentácie – tak aby sme 30.11.2021 naraz ukončili terénnu aj dokumentačnú časť archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade v roku 2021.

Galéria

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751