Podporené projekty cestovného ruchu

Koncepcia rozvoja prírodného cestovného ruchu

v Banskobystrickom kraji do roku 2030

Záleží nám na rozvoji udržateľného cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Stali sme sa členom Asociácie prírodného turizmu, a  prijali sme „Koncepciu rozvoja prírodného cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji do roku 2030“. Je prvou koncepciou svojho druhu na Slovensku a bude pre náš kraj výborným návodom, ako zodpovedne a udržateľne rozvíjať regióny aj prostredníctvom prírodného turizmu.

Tento dokument je výstupom nášho zapojenia do medzinárodného projektu „Menej bariér pre viac úžitku z prírody“, ktorý realizuje Aevis Foundation.

Zážitkové vlaky 

Rozbehli sme jedinečné jazdy historickými vlakmi po najkrajších železničných tratiach Slovenska, cez unikátne technické pamiatky a národné parky.

Spájame prítomnosť s príbehmi časov minulých a prinášame návštevníkom možnosť objaviť neobjavené miesta regiónov Banskobystrického kraja s neopakovateľným zážitkom.

Zážitkové vlaky sú počas letnej sezóny veľkým lákadlom nielen pre malých ale aj tých skôr narodených.

Stačí nastúpit na Horehronský expres, Banícky expres, Zbojnícky expres, Expres cez 34 tunelov, alebo na Zubačku v Tisovci a zážitok môže začať!

Pohronská hradná cesta

Spoznajte a odhaľte s nami príbehy dávnych čias. Vydajte sa za poznaním tajomstiev hradných múrov, o ktorých ste doposiaľ možno vôbec netušili.

Objavte históriou dýchajúce zákutia kaštieľov či zámku, nadýchnite sa tajomnej atmosféry hradných zrúcanín.

Odkryte minulosť strážnych veží ukrytú pod nánosmi zeminy.

Vydajte sa za neopakovateľnými zážitkami, vydajte sa na Pohronskú hradnú cestu.

Ďalšie projekty a participácie

  • Cesta skla
  • Obnova turistických a cyklistických chodníkov
  • Pasportizácia cykloturistických trás
  • Projektové zámery oblastných organizácií cestovného ruchu
  • a iné

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751