Projekt je zmena!

Rozvojová agentúra v spolupráci s Iuventou pomáha mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou uskutočniť v rámci Banskobystrického kraja malé projekty podporujúce regionálny rozvoj.

Akreditované vzdelávanie Projekt je zmena! umožňuje nie len získať certifikát s celoslovenskou platnosťou, ale aj dostať finančný príspevok do 1000 € na realizáciu projektu.

Cieľom programu je rozvoj a posilnenie praktických kompetencií aktívnych mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v BBSK, ktoré využijú na trhu práce a pri aktivitách v oblasti práce s mládežou.

Súčasťou programu je aj realizácia malých projektov.

V rámci vzdelávania sa účastníci naučia ako projekt pripraviť, odprezentovať ho a aj ho vyúčtovať. Celé vzdelávanie je bezplatné, účastníci majú uhradené ubytovanie aj stravu. Vzdelávanie sa skladá z dvoch víkendových školení a realizácii daného projektu.

Ak máš aj ty sen uskutočniť svoj projekt tak neváhaj a prihlás sa do ďalšieho kola vzdelávania Projekt je zmena! na mail darina.diosiova@iuventa.sk.

Realizované projekty slúžia ako prostriedok na získanie zručností pri písaní, realizácii, vyhodnotení a vyúčtovaní projektu.

Účastníci Projekt je zmena sa pri realizácii projektu učia zručnosti ako je narábanie s financiami, time management, zodpovednosť, komunikácia so sponzormi, komunikácia s vedením mesta / obce, prezentovať a obhájiť výsledok svojej práce a iné.

Účelom neformálneho vzdelávania nie je realizácia projektu, ale osvojenie si projektových zručností.

Vybrané realizované projekty v roku 2020

Švantnerova lavička

Na gymnáziu Františka Švantnera vznikol priestor na sedenie, kde sa môžete dočítať viac o živote samotného F. Švantnera. Účastníci vzdelávania zorganizovali súťaž o najkrajší portrét F. Švantnera, čím túto osobnosť dostali do povedomia viacerých ľudí.

PĽAC

V obci Beňuš sa mladí hasiči z Gašparova rozhodli vytvoriť komunitný priestor v prírode na trávenie voľného času. Na brigáde sa zúčastnilo 18 dobrovoľníkov a spoločnými silami pretavili projekt z papiera do reality.

Oživenie starých tradícií

V obci Rakytník sa v mesiaci júl uskutočnilo podujatie zamerané na oživenie starých tradícií, ktorého cieľom bolo priniesť tradície k mladej generácii. Na podujatí sa prezentovali jazda na koni, lukostreľba, tradičné ľudové tance, drotárstvo, hrnčiarstvo a šitie. Účastníci podujatia si mali možnosť vyskúšať každú jednu túto aktivitu a tým na vlastných rukách okúsiť, ako sa tieto tradičné činnosti v minulosti realizovali. Realizátori sa naučili usporiadať takéto podujatie, ktoré museli následne vyúčtovať a taktiež odprezentovať jeho výsledky a prínos.

Cestička k mestskému hradu

V septembri 2020 sa v Kremnici uskutočnila aktivita revitalizácie chodníka ku Kremnickému hradu. Na aktivite sa zúčastnilo 14 mladých ľudí, u ktorých sa pozitívne rozvinul postoj k dobrovoľníckym aktivitám a vzťah k veciam verejným. Mládež prispela svojou prácou k zveľadeniu prístupu k mestskej kultúrnej pamiatke a týmto sa oboznámili s kultúrou svojho mesta. Obnovená cesta k hradu prispeje aj k rozvoju cestovaného ruchu v meste a k pozitívnemu vnímaniu mladých ľudí obyvateľmi mesta.

Hontianska škola kosenia

Cieľom projektu bolo oboznámiť mladých ľudí s tradičným štýlom kosenia. Na podujatí sa zúčastnilo 17 mladých ľudí, ktorí si vyskúšali pod dozorom ručné kosenie. Organizátori podujatia vytvorili účastnícke listy o absolvovaní kurzu. Ručné kosenie je skoro zabudnuté remeslo a týmto podujatím sa dostalo do povedomia mladej generácie.

Zachovanie včelárstva na Sliači

V októbru 2020 sa na Sliači uskutočnil workshop pre žiakov základných škôl na tému včelárstva. Žiakom bol vysvetlený princíp a zmysel včelárstva, vyskúšali si výrobu včelích produktov ako sviečky a rovnako si vyskúšali starostlivosť o včelstvo a o úľ.

Kultúrne podujatie Chavale Romale

Členovia mládežníckeho súboru Romano Drom plánovali usporiadať kultúrne podujatie na prezentáciu rómskej kultúry – tanca a jedla. Kvôli pandemickým opatreniam sa podujatie nemohlo uskutočniť, ale členovia súboru vytvorili zbierku rómskych tradičných jedál a urobili si nácvik tancov s ukážkou šitia krojov.

Chillout zóna v Žarnovici

V Žarnovici si členovia mládežníckeho parlamentu zveľadili komunitný priestor, ktorý je určený na trávenie voľného času. Do už vybudovaného priestoru pribudli tienidlá, zeleň ale aj knižná búdka.

Obrazy starého sveta

Podpoľanie je známe svojim folklórom a krásnou prírodou. Účastníci Projekt je zmena svojimi projektami priblížili tradičné kroje, prírodu, tradície a remeslá svojim rovesníkom formou online prezentácií a videí. Kvôli pandémii sa im nepodarilo usporiadať workshopy pre svojich spolužiakov.

Vybrané realizované projekty v roku 2019

Revitalizácia prameňa Stella

V obci Kalinovo účastníci projektu revitalizovali okolie prameňa Stella. Postavili nad prameňom prístrešok a povedľa altánok pre turistov.

Remeslo má zlaté dno

Na strednej odbornej škole obchodu a služieb v Žiari nad Hronom boli zrealizované štyri workshopy, ktoré mali povzbudiť študentov v štúdiu daných odborov tým, že úspešní absolventi prišli prezentovať svoju prácu. Prezentované boli odbory barista, cukrár, kaderník a kuchár.

Špeciality starých mám

V Rimavskej Sobote sa uskutočnili workshopy, kde sa mladí ľudia naučili pripravovať tradičné recepty, následne usporiadali podujatie, kde mohla verejnosť ochutnať pripravené jedlá. Z týchto receptov účastníci vzdelávania pripravili aj receptár.

Poklady Gemer – Malohontu

Exkurzia zameraná na spoznávanie krás okolia Rimavskej Soboty mladými ľuďmi. Cieľom bolo navodiť záujem mládeže o okolie a tradície rodného regiónu.

Byť OFF je IN

Na gymnázium v Revúcej sa účastníci vzdelávania zamerali na malé deti a priniesli k nim spoločenské hry, tanec, kreatívne dielne a výtvarné aktivity. Cieľom bolo dostať deti preč od mobilov, tabletov a ukázať im, že zabaviť s kamarátmi sa dá aj inak.

Výsadba stromčekov

V obci Olováry sa traja mladí ľudia rozhodli skrášliť svoje okolie a zapojiť svojich rovesníkov do verejnoprospešných prác. Výsledkom tohto malého projektu bola výsadba stromčekov, zapojenie rovesníkov do verejnoprospešných prác a skrášlenie svojho okolia.

Ekonomický chodník

Dňa 25. apríla v Krupine tím študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb zrealizovali projekt s názvom „Ekonomický chodník“ prostredníctvom rekonštrukcie záhrady vďaka výstavbe skalky.

Krompeľfest

V Hnúšti sa uskutočnila veľmi úspešná akcia Krompeľfest. Na prvom ročníku sa zúčastnilo úžasných 1500 návštevníkov, ktorí mohli ochutnať tradičné jedlá z „krumplov“, užiť si ľudové piesne a taktiež sa oboznámiť z ekologickým spôsobom života.

HYB SA

Priamo v Banskej Bystrici sa konala akcia Hýb sa. V rámci jedného dňa si návštevníci mohli vyskúšať rôzne športy ako napríklad joga, parkour, freerun a MMA. Na deti čakali odmeny vo forme športových darčekov.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751