Našim cieľom je orchestrovať inovačný ekosystém, teda motivovať a spájať univerzity, verejnú správu a podnikateľský sektor a vytvárať podmienky pre ich efektívnu spoluprácu, výmenu informácií, tvorbu nových produktov a služieb, zdieľanie nových poznatkov a tým zvýšenie inovačného potenciálu celého kraja.

CIELE

       ►    Rozvoj zručností mladých ľudí potrebných pre transformujúcu sa spoločnosť

       ►    Ponúknuť efektívnu a kvalitnú podporu pre začínajúci podnikateľov a podnikavcov

       ►    Rozvoj regionálneho inovačného ekosystému

       ►    Cielené prepájanie a sieťovanie podnikateľskej a vedecko-výskumnej komunity

AKTIVITY

     ►    Realizácia  projektov zameraných na: TVORIVOSŤ,PODNIKAVOSŤ, DIGITÁLNE ZRUČNOSTI, KRITICKÉ MYSLENIE

     ►    Príprava akadémie podnikavosti pre mladých ľudí

     ►    Organizácia podujatí zameraných na sieťovanie regionálnych aktérov a prepájanie vedy a biznisu

     ►    Sieťovanie a budovanie partnerstiev

Regionálna inovačná stratégia BBSK 2023-2025 (.pdf)

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751