V utorok 7.11.2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia so zameraním na inovatívne prístupy vo verejnej správe. V krásnych priestoroch Cikkerovej sály na Radnici sa stretli starostky a starostovia obcí, ako aj odborníci na moderné a inovatívne postupy a riešenia regionálneho rozvoja a ekonomiky.

Cieľom bolo motivovať obce ako potenciálnych žiadateľov k predkladaniu projektov s inteligentnými riešeniami pre zabezpečenie lepšej kvality života občanov. Rovnako aj zvýšiť aplikovanie inovatívnych prvkov v rámci predkladaných projektov a zaviesť aktívnu participáciu občanov na dianí v samotných obciach kraja.

Témami konferencie boli:

💡 Inovácie pre obce
🤝 Motivácia a spolupráca
📈 Financovanie a implementácia
♻️ Udržateľný rozvoj

PREZENTÁCIE

       ►  Participácia – trend alebo nevyhnutnosť pre kvalitné riadenie (.pdf)

       ►  Príprava a implementácia projektov 2023 (.pdf)

       ►  Informačný seminár pre obce v kontexte Programu rozvoja vidieka SR (.pdf)

       ►  Regionálni koordinátori Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (.pdf)

       ►  Implementácia projektov / Externý projektový manažment (.pdf)

       ►  Miestna akčná skupina – MAS Cerovina (.pdf)

       ►  Verejná správa SR (.pdf)

       ►  Motivácia žiadateľov k predkladaniu projektov s inteligentnými riešeniami (.pdf)

       ► Catching up regions IV (.pdf)

       ► Smart obce a Smart region (.pdf)

PROGRAM KONFERENCIE (.pdf)

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751