Zriaďovanie / prevzatie ambulancií všeobecných lekárov

a lekárov pre deti a dorast

V apríli 2019 správna rada RABBSK rozšírila zameranie RABBSK aj na rozvoj ambulantnej starostlivosti v Banskobystrickom kraji s návrhom pilotnej detskej ambulancie v Detve.

Jednou z priorít Banskobystrického samosprávneho kraja je podpora vzniku nových ambulancií v okresoch, v ktorých lekári najviac chýbajú. Nástrojom na realizáciu prioritného cieľa je pomoc kraja pri udržaní, alebo založení novej ambulancie v okresoch, kde chýba poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V súčasnosti je v niektorých okresoch tento stav akútny. Úrad BBSK sa preto rozhodol spustiť pilotný projekt vlastnej detskej ambulancie. Na tento účel spolupracuje s vlastnou neziskovou organizáciou – Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (RA BBSK).

Personálne sa tejto aktivite naďalej venuje Oddelenie zdravotníctva pod Odborom sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK.

Najdôležitejším elementom pri zakladaní ambulancie je ochota lekárov a zdravotných sestier pracovať v regiónoch Slovenska. Ako kraj Vám radi pomôžeme.

Ak ste lekárom a potrebujete pomoc pri rozbehu svojej ambulancie v okrese, kde starostlivosť chýba, informujte sa u nás a veľmi radi Vám pomôžeme.

Našim cieľom nie je vytváranie zisku, ale zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov kraja.

Pilotným projektom je Detská ambulancia v Detve. Viac informácií o ambulancii nájdete na stránke www.ambulanciebbsk.sk

Ste lekár a chcete sa do projektu zapojiť?

Ak ste lekárom a potrebujete pomoc pri rozbehu svojej ambulancie v okrese, kde starostlivosť chýba, informujte sa u nás a veľmi radi Vám pomôžeme.

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751