Rozvojová agentúra BBSK

JUDr. Gabriela Bieliková

JUDr. Gabriela Bieliková

Výkonná riaditeľka

+421 48 4325 751
gabriela.bielikova@dobrykraj.sk

Ing. Rút Herrmannová

Ing. Rút Herrmannová

Office manažér

+421 947 798 494
+421 48 4325 751
office@dobrykraj.sk

Martina Schneider

Martina Schneider

Účtovníčka a personalistka

+421 48 4325 753
ekonom@dobrykraj.sk

Alena Mlynková

Alena Mlynková

Účtovníčka

+421 48 4325 753
uctovnik@dobrykraj.sk

Sekcia stratégie a politík

Mgr. Zuzana Lafférsová

Mgr. Zuzana Lafférsová

Programová riaditeľka

+421 948 874 624
zuzana.laffersova@dobrykraj.sk

Peter Wittemann, M.A

Peter Wittemann, M.A

Špecialista pre školstvo

+421 948 874 633
peter.wittemann@dobrykraj.sk

Mgr. art. Michaela Čillíková

Mgr. art. Michaela Čillíková

Koordinátor projektov pre mládež a šport

+421 947 798 493
+421 48 43 25 750
michaela.cillikova@dobrykraj.sk

Ing. Milan Vaňo

Ing. Milan Vaňo

Špecialista na sociálnu ekonomiku

+421 948 874 659
+421 48 4325 750
milan.vano@dobrykraj.sk

Mgr. Matej Barla

Mgr. Matej Barla

Asistent pre sociálnu ekonomiku

+421 940 946 307
matej.barla@dobrykraj.sk

JUDr. Silvia Yoder

JUDr. Silvia Yoder

Koordinátorka sociálnej ekonomiky

+421 940 946 305
silvia.yoder@dobrykraj.sk

Monika Viljoen, MSc

Monika Viljoen, MSc

Koordinátor pre sociálne podniky

+421 948 874 654
monika.viljoen@dobrykraj.sk

Ing. Michal Straka

Ing. Michal Straka

Vedúci projektový manažér

+421 48 4325 589
michal.straka@bbsk.sk

Eva Vachová

Eva Vachová

Projektový manažér pre rozvojové programy obcí

+421 948 908 823
+421 48 4325 583
eva.vachova@dobrykraj.sk

Ing. Andrea Pavlíková

Ing. Andrea Pavlíková

Projektový manažér pre rozvojové programy

+421 940 627 122
+421 48 4325 583
andrea.pavlikova@dobrykraj.sk

PhDr. Mgr. Vivien Žabka, MBA

PhDr. Mgr. Vivien Žabka, MBA

Projektový manažér pre rozvojové programy obcí

+421 947 798 495
+421 48 4325 752
vivien.zabka@dobrykraj.sk
Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD.

Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD.

Predseda KOCR BBKT

+421 948 937 468
+421 48 4325 755
daniela.chrancokova@dobrykraj.sk

Mária Ursínyová

Mária Ursínyová

Manažér projektu regionálne pulty

+421 948 874 618
maria.ursinyova@dobrykraj.sk

Mgr. Enikő Tóthová

Mgr. Enikő Tóthová

Asistentka vyslanca kraja pre NRO (Rimavská Sobota)

+421 948 937 469
eniko.tothova@dobrykraj.sk

Mgr. Petra Šuhajdová

Mgr. Petra Šuhajdová

Manažér rozvoja destinácií a strategických projektov/ Výkonný riaditeľ KOCR

+421 915 783 322
petra.suhajdova@dobrykraj.sk

Ing. Zuzana Jóbová  PhD.

Ing. Zuzana Jóbová PhD.

Marketingový manažér

+421 911 903 951
zuzana.jobova@dobrykraj.sk

Mgr. Eva Macuľová

Mgr. Eva Macuľová

Manažér cestovnej agentúry

+421 948 874 620
eva.maculova@dobrykraj.sk

Mgr. Jarmila Oceľová

Mgr. Jarmila Oceľová

Koordinátor rozvoja území na hranici krajov

+421 948 937 469
jarmila.ocelova@dobrykraj.sk

Mgr. Peter Švehla

Mgr. Peter Švehla

GIS Analytik

+421 948 937 467
peter.svehla@dobrykraj.sk

Ing. Michal Vráb

Ing. Michal Vráb

Špecialista pre cykloturistiku

+421 948 910 254
michal.vrab@dobrykraj.sk

Lucia Rafajová

Lucia Rafajová

Manažér rozvojových zámerov

+421 940 946 306
lucia.rafajova@dobrykraj.sk

Destinační koordinátori

Mgr. Barbora Rekšáková

Mgr. Barbora Rekšáková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Stredné Slovensko

+421 948 874 653
barbora.reksakova@dobrykraj.sk

Ing. Dominika Moravčíková

Ing. Dominika Moravčíková

Koordinátor destinačného marketingu pre oblasť Stredné Slovensko

+421 948 874 646
dominika.moravcikova@dobrykraj.sk

Jaroslav Jagoš

Jaroslav Jagoš

Koordinátor destinačného rozvoja pre oblasť Stredné Slovensko

+421 911 891 663
eventy@dobrykraj.sk

Mgr. Gabriela Matlovičová

Mgr. Gabriela Matlovičová

Koordinátor destinačného marketingu pre oblasť Gron

+421 948 874 638
gabriela.matlovicova@dobrykraj.sk

Ing. Jozef Gulai

Ing. Jozef Gulai

Destinačný koordinátor pre oblasť Gron

+421 948 874 656
jozef.gulai@dobrykraj.sk

Mgr. Viktor Brádňanský

Mgr. Viktor Brádňanský

Destinačný koordinátor pre oblasť Gemer

+421 940 625 436
viktor.bradnansky@dobrykraj.sk

Mgr. art. Silvia Gálová

Mgr. art. Silvia Gálová

Marketingový koordinátor rozvoja destinácie Gemer

+421 948 874 652
silvia.galova@dobrykraj.sk

Mgr. Kornélia Kubizniaková

Mgr. Kornélia Kubizniaková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Horehronie

+421 948 874 642
kornelia.kubizniakova@dobrykraj.sk

Mgr. Žofia Koštialová

Mgr. Žofia Koštialová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Horehronie

+421 948 874 651
zofia.kostialova@dobrykraj.sk
Mgr. Zuzana Parajová

Mgr. Zuzana Parajová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Banská Štiavnica

+421 948 874 644
zuzana.parajova@dobrykraj.sk

Ing. Terézia Sopková

Ing. Terézia Sopková

Koordinátor destinačného marketingu pre oblasť Banská Štiavnica

+421 948 911 377
terezia.sopkova@dobrykraj.sk

Mgr. Linda Ágoštonová

Mgr. Linda Ágoštonová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Turistický Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 634
linda.agostonova@dobrykraj.sk

Mgr. Nikola Sibylová

Mgr. Nikola Sibylová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Turistický Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 635
nikola.sibylova@dobrykraj.sk

Ing. Martina Mlynaričová

Ing. Martina Mlynaričová

Marketingový koordinátor rozvoja destinácie Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 639
martina.mlynaricova@dobrykraj.sk

Regionálne centrum kariéry vo Zvolene

PhDr. Peter Csóri, PhD.

PhDr. Peter Csóri, PhD.

Kariérny poradca

+421 948 874 642
peter.csori@dobrykraj.sk

Ing. Marek Veľký PhD.

Ing. Marek Veľký PhD.

Kariérny poradca

+421 948 911 377
marek.velky@dobrykraj.sk

Regionálne centrum kariéry Rimavská Sobota

Réka Hunyák Nagy

Réka Hunyák Nagy

Manažér pre komunikáciu a organizáciu

+421 940 947 058
reka.hunyak.nagy@dobrykraj.sk

Tímea Čillíková

Tímea Čillíková

Profesný kariérny poradca

+421 940 947 787
timea.cillikova@dobrykraj.sk

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751