Rozvojová agentúra BBSK

JUDr. Gabriela Bieliková

JUDr. Gabriela Bieliková

Výkonná riaditeľka

+421 48 4325 751
gabriela.bielikova@dobrykraj.sk

Mária Očenášová

Mária Očenášová

Office manažér

+421 947 798 494
+421 48 4325 751
office@dobrykraj.sk

Martina Schneider Nižňanská

Martina Schneider Nižňanská

Účtovníčka a personalistka

+421 48 4325 753
ekonom@dobrykraj.sk

Alena Mlynková

Alena Mlynková

Účtovníčka

+421 48 4325 753
uctovnik@dobrykraj.sk

Sekcia dátových analýz

Mgr. Peter Švehla

Mgr. Peter Švehla

GIS Analytik

+421 948 937 467
+421 48 4325 754
peter.svehla@dobrykraj.sk
Ing. Dominika Podstaveková

Ing. Dominika Podstaveková

Dátová analytička

+421 948 874 627
+421 48 4325 754
dominika.podstavekova@dobrykraj.sk

Sekcia stratégie a politík

Mgr. Zuzana Lafférsová

Mgr. Zuzana Lafférsová

Programová riaditeľka

+421 948 874 624
zuzana.laffersova@dobrykraj.sk

Peter Wittemann, M.A

Peter Wittemann, M.A

Špecialista pre školstvo

+421 948 874 633
peter.wittemann@dobrykraj.sk

Mgr. Monika Frindtová

Mgr. Monika Frindtová

Koordinátor projektov pre mládež a šport

+421 947 798 493
+421 48 43 25 750
monika.frindtova@dobrykraj.sk
Ing. Andrea Škultétyová

Ing. Andrea Škultétyová

Špecialista pre koordináciu regionálneho rozvoja

+421 48 4325 750
andrea.skultetyova@dobrykraj.sk
Ing. Milan Vaňo

Ing. Milan Vaňo

Špecialista na sociálnu ekonomiku

+421 948 874 659
+421 48 4325 750
milan.vano@dobrykraj.sk
Monika Viljoen

Monika Viljoen

Koordinátor pre sociálne podniky

+421 48 4325 750
monika.viljoen@dobrykraj.sk
Ing. Michal Straka

Ing. Michal Straka

Vedúci projektový manažér

+421 48 4325 589
michal.straka@bbsk.sk

Ing. Lenka Podbrežná

Ing. Lenka Podbrežná

Projektový manažér pre rozvojové programy obcí

+421 947 798 495
+421 48 4325 752
lenka.podbrezna@dobrykraj.sk
Ing. arch. Adriana Roháriková

Ing. arch. Adriana Roháriková

Projektový manažér

+421 48 4325 589
adriana.roharikova@dobrykraj.sk
Mgr. Enikő Tóthová

Mgr. Enikő Tóthová

Asistentka vyslanca kraja pre NRO (Rimavská Sobota)

+421 948 937 469
eniko.tothova@dobrykraj.sk

Mgr. Petra Šuhajdová

Mgr. Petra Šuhajdová

Špecialistka pre cestovný ruch

+421 915 783 322
petra.suhajdova@dobrykraj.sk

Ing. Zuzana Jóbová  PhD.

Ing. Zuzana Jóbová PhD.

Marketingový manažér

+421 948 937 468
zuzana.jobova@dobrykraj.sk
Mgr. Eva Macuľová

Mgr. Eva Macuľová

Manažér cestovnej agentúry

+421 948 874 620
eva.maculova@dobrykraj.sk

Ing. Renáta Juhaniaková

Ing. Renáta Juhaniaková

Manažér projektu regionálne pulty

+421 948 874 618
renata.juhaniakova@dobrykraj.sk

Destinační koordinátori

Zuzana Jakubíková

Zuzana Jakubíková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Stredné Slovensko

+421 948 874 653
zuzana.jakubikova@dobrykraj.sk

Dominika Moravčíková

Dominika Moravčíková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Stredné Slovensko

+421 948 874 646
dominika.moravcikova@dobrykraj.sk

Bc. Mária Sitárová

Bc. Mária Sitárová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Gron

+421 948 874 638
maria.sitarova@dobrykraj.sk

Ing. Jozef Gulai

Ing. Jozef Gulai

Destinačný koordinátor pre oblasť Gron

+421 948 874 656
jozef.gulai@dobrykraj.sk

Bc. Zuzana Tesáková

Bc. Zuzana Tesáková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Horehronie

+421 948 874 652
zuzana.tesakova@dobrykraj.sk

Ing. Estera Potkány

Ing. Estera Potkány

Destinačná koordinátorka pre oblasť Horehronie

+421 948 874 651
estera.potkany@dobrykraj.sk

Mgr. Zuzana Parajová

Mgr. Zuzana Parajová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Banská Štiavnica

+421 918 830 944
zuzana.parajova@dobrykraj.sk
Mgr. Silvia Benková

Mgr. Silvia Benková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Banská Štiavnica

+421 918 066 949
silvia.benkova@dobrykraj.sk
Mgr. Linda Ágoštonová

Mgr. Linda Ágoštonová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Turistický Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 634
linda.agostonova@dobrykraj.sk

Mgr. Michaela Kaličiaková

Mgr. Michaela Kaličiaková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Turistický Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 635
michaela.kaliciakova@dobrykraj.sk

Mgr. Tomáš Krahulec

Mgr. Tomáš Krahulec

Destinačný koordinátor pre oblasť Turistický Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 639
tomas.krahulec@dobrykraj.sk

Mgr. Viktor Brádňanský

Mgr. Viktor Brádňanský

Destinačný koordinátor pre oblasť Gemer

+421 940 625 436
viktor.bradnansky@dobrykraj.sk

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751