Rozvojová agentúra BBSK

JUDr. Gabriela Bieliková

JUDr. Gabriela Bieliková

Výkonná riaditeľka

+421 48 4325 751
gabriela.bielikova@dobrykraj.sk

Mária Očenášová

Mária Očenášová

Office manažér

+421 947 798 494
+421 48 4325 751
office@dobrykraj.sk

Martina Schneider Nižňanská

Martina Schneider Nižňanská

Účtovníčka a personalistka

+421 48 4325 753
ekonom@dobrykraj.sk

Alena Mlynková

Alena Mlynková

Účtovníčka

+421 48 4325 753
uctovnik@dobrykraj.sk

Sekcia dátových analýz

Mgr. Peter Švehla

Mgr. Peter Švehla

GIS Analytik

+421 948 937 467
+421 48 4325 754
peter.svehla@dobrykraj.sk

Sekcia stratégie a politík

Mgr. Zuzana Lafférsová

Mgr. Zuzana Lafférsová

Programová riaditeľka

+421 948 874 624
zuzana.laffersova@dobrykraj.sk

Peter Wittemann, M.A

Peter Wittemann, M.A

Špecialista pre školstvo

+421 948 874 633
peter.wittemann@dobrykraj.sk

Mgr. Monika Frindtová

Mgr. Monika Frindtová

Koordinátor projektov pre mládež a šport

+421 947 798 493
+421 48 43 25 750
monika.frindtova@dobrykraj.sk
Ing. Milan Vaňo

Ing. Milan Vaňo

Špecialista na sociálnu ekonomiku

+421 948 874 659
+421 48 4325 750
milan.vano@dobrykraj.sk
Mgr. Matej Barla

Mgr. Matej Barla

Asistent pre sociálnu ekonomiku

+421 48 4325 750
matej.barla@dobrykraj.sk

Monika Viljoen

Monika Viljoen

Koordinátor pre sociálne podniky

+421 48 4325 750
monika.viljoen@dobrykraj.sk
Ing. Michal Straka

Ing. Michal Straka

Vedúci projektový manažér

+421 48 4325 589
michal.straka@bbsk.sk

Ing. Lenka Podbrežná

Ing. Lenka Podbrežná

Projektový manažér pre rozvojové programy obcí

+421 947 798 495
+421 48 4325 752
lenka.podbrezna@dobrykraj.sk
Ing. Martin Šovčík

Ing. Martin Šovčík

Projektový manažér pre rozvojové programy obcí

+421 948 908 823
+421 48 4325 583
martin.sovcik@dobrykraj.sk

Ing. Andrea Pavlíková

Ing. Andrea Pavlíková

Projektový manažér pre rozvojové programy

+421 940 627 122
+421 48 4325 583
andrea.pavlikova@dobrykraj.sk

Msc. Martin Krnáč

Msc. Martin Krnáč

Cyklokoordinátor

+421 948 910 254
martin.krnac@dobrykraj.sk

Mgr. Ing Daniela Chrančoková PhD.

Mgr. Ing Daniela Chrančoková PhD.

Manažér rozvoja destinácie

+421 948 937 468
+421 48 4325 755
daniela.chrancokova@dobrykraj.sk
Ing. Anna Bažíková

Ing. Anna Bažíková

Manažér projektu regionálne pulty

+421 948 874 618
anna.bazikova@dobrykraj.sk
Mgr. Enikő Tóthová

Mgr. Enikő Tóthová

Asistentka vyslanca kraja pre NRO (Rimavská Sobota)

+421 948 937 469
eniko.tothova@dobrykraj.sk

Mgr. Petra Šuhajdová

Mgr. Petra Šuhajdová

Špecialistka pre cestovný ruch

+421 915 783 322
petra.suhajdova@dobrykraj.sk

Ing. Zuzana Jóbová  PhD.

Ing. Zuzana Jóbová PhD.

Marketingový manažér

+421 948 937 468
zuzana.jobova@dobrykraj.sk
Mgr. Eva Macuľová

Mgr. Eva Macuľová

Manažér cestovnej agentúry

+421 948 874 620
eva.maculova@dobrykraj.sk

Destinační koordinátori

Mgr. Barbora Rekšáková

Mgr. Barbora Rekšáková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Stredné Slovensko

+421 948 874 653
barbora.reksakova@dobrykraj.sk

Ing. Dominika Moravčíková

Ing. Dominika Moravčíková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Stredné Slovensko

+421 948 874 646
dominika.moravcikova@dobrykraj.sk

Bc. Mária Sitárová

Bc. Mária Sitárová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Gron

+421 948 874 638
maria.sitarova@dobrykraj.sk

Ing. Jozef Gulai

Ing. Jozef Gulai

Destinačný koordinátor pre oblasť Gron

+421 948 874 656
jozef.gulai@dobrykraj.sk

Bc. Zuzana Tesáková

Bc. Zuzana Tesáková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Horehronie

+421 948 874 652
zuzana.tesakova@dobrykraj.sk

Bc. Ľuboš Kravec

Bc. Ľuboš Kravec

Destinačný koordinátor pre oblasť Horehronie

+421 918 027 388
lubos.kravec@dobrykraj.sk
Mgr. Zuzana Parajová

Mgr. Zuzana Parajová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Banská Štiavnica

+421 948 874 654
zuzana.parajova@dobrykraj.sk
Mgr. Silvia Benková

Mgr. Silvia Benková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Banská Štiavnica

+421 918 066 949
silvia.benkova@dobrykraj.sk
Mgr. Linda Ágoštonová

Mgr. Linda Ágoštonová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Turistický Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 634
linda.agostonova@dobrykraj.sk

Mgr. Michaela Kaličiaková

Mgr. Michaela Kaličiaková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Turistický Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 635
michaela.kaliciakova@dobrykraj.sk

Mgr. Martina Pivolusková

Mgr. Martina Pivolusková

Destinačný koordinátor pre oblasť Turistický Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 639
martina.pivoluskova@dobrykraj.sk

Mgr. Viktor Brádňanský

Mgr. Viktor Brádňanský

Destinačný koordinátor pre oblasť Gemer

+421 940 625 436
viktor.bradnansky@dobrykraj.sk
Mgr. Peter Palgut

Mgr. Peter Palgut

Marketingový koordinátor pre oblasť Gemer

+421 948 874 627
peter.palgut@dobrykraj.sk

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751