Rozvojová agentúra BBSK

PaedDr. Janka Pálková, PhD.

PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Výkonná riaditeľka

+421 48 4325 751
janka.palkova@dobrykraj.sk

JUDr. Tatiana Borská

JUDr. Tatiana Borská

Asistentka riaditeľky

+421 947 924 010
tatiana.borska@dobrykraj.sk

Ing. Rút Herrmannová

Ing. Rút Herrmannová

Office manažér

+421 947 798 494
+421 48 4325 751
office@dobrykraj.sk

Martina Schneider

Martina Schneider

Hlavný ekonóm

+421 48 4325 753
ekonom@dobrykraj.sk

Alena Mlynková

Alena Mlynková

Účtovníčka

+421 48 4325 753
uctovnik@dobrykraj.sk
Bc. Ivica Plachá

Bc. Ivica Plachá

Účtovníčka

+421 947 924 011
rauctovnik@dobrykraj.sk

Sekcia stratégie a politík

Ing. Milan Vaňo

Ing. Milan Vaňo

Špecialista pre sociálnu ekonomiku

+421 948 874 659
+421 48 4325 750
milan.vano@dobrykraj.sk

Mgr. Lenka Bírešová

Mgr. Lenka Bírešová

Vedúci pre sociálnu ekonomiku

+421 940 946 559
lenka.biresova@dobrykraj.sk

Bc. Lucia Valent

Bc. Lucia Valent

Koordinátor pre projekty sociálnej ekonomiky

lucia.valent@dobrykraj.sk
Mgr. Matej Barla

Mgr. Matej Barla

Asistent pre sociálnu ekonomiku

+421 940 946 307
matej.barla@dobrykraj.sk

PhDr. Mgr. Vivien Žabka, MBA

PhDr. Mgr. Vivien Žabka, MBA

Projektový manažér pre samosprávy

+421 948 908 823
+421 48 4325 752
vivien.zabka@dobrykraj.sk

Ing. Silvia Rajčanová

Ing. Silvia Rajčanová

Projektový manažér pre samosprávy

+421 947 798 495
silvia.rajcanova@dobrykraj.sk
Ing. Veronika Sviteková

Ing. Veronika Sviteková

Koordinátor centier pre podporované zamestnávanie

+421 910 847 007
veronika.svitekova@dobrykraj.sk
Ing. Diana Ádamová

Ing. Diana Ádamová

Asistent vyslanca pre NRO (Rimavská Sobota)

+421 948 937 469
diana.adamova@dobrykraj.sk
Mgr. Ing. Daniela Volenská PhD.

Mgr. Ing. Daniela Volenská PhD.

Vedúci pre cestovný ruch | Predseda KOCR

+421 948 937 468
+421 48 4325 755
daniela.volenska@dobrykraj.sk
Mgr. Petra Šuhajdová

Mgr. Petra Šuhajdová

Výkonný riaditeľ KOCR

+421 915 783 322
petra.suhajdova@dobrykraj.sk

Mgr. Kristína Kožiaková

Mgr. Kristína Kožiaková

Projektový manažér pre strategické zámery

+421 940 993 574
kristina.koziakova@dobrykraj.sk

Ing. Ľubica Gombalová

Ing. Ľubica Gombalová

Koordinátor podujatí

+421 940 993 042
lubica.gombalova@dobrykraj.sk

Ing. Michal Vráb

Ing. Michal Vráb

Manažér pre cykloturizmus

+421 948 910 254
michal.vrab@dobrykraj.sk

Ing. Zuzana Jóbová  PhD.

Ing. Zuzana Jóbová PhD.

Marketingový manažér

+421 911 903 951
zuzana.jobova@dobrykraj.sk

Mária Ursínyová

Mária Ursínyová

Manažér regio pultov

+421 948 874 618
maria.ursinyova@dobrykraj.sk

Lucia Rafajová

Lucia Rafajová

Manažér rozvojových zámerov

+421 940 946 306
lucia.rafajova@dobrykraj.sk

Mgr. Eva Macuľová

Mgr. Eva Macuľová

Manažér cestovnej agentúry

+421 948 874 620
eva.maculova@dobrykraj.sk

Mgr. Jarmila Oceľová

Mgr. Jarmila Oceľová

Koordinátor rozvoja území na hranici krajov

+421 948 937 469
jarmila.ocelova@dobrykraj.sk

Mgr. Peter Švehla

Mgr. Peter Švehla

Dátový analytik pre CR

+421 948 937 467
peter.svehla@dobrykraj.sk

Destinační koordinátori

Mgr. Barbora Rekšáková

Mgr. Barbora Rekšáková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Stredné Slovensko

+421 948 874 653
barbora.reksakova@dobrykraj.sk

Ing. Terézia Fiľová

Ing. Terézia Fiľová

Koordinátor destinačného marketingu pre oblasť Stredné Slovensko

+421 948 874 646
terezia.filova@dobrykraj.sk

Jaroslav Jagoš

Jaroslav Jagoš

Koordinátor destinačného rozvoja pre oblasť Stredné Slovensko

+421 911 891 663
eventy@dobrykraj.sk

Mgr. Gabriela Matlovičová

Mgr. Gabriela Matlovičová

Koordinátor destinačného marketingu pre oblasť Gron

+421 948 874 638
gabriela.matlovicova@dobrykraj.sk

Ing. Viera Kvasničková

Ing. Viera Kvasničková

Destinačný koordinátor pre oblasť Gron

+421 948 874 656
viera.kvasnickova@dobrykraj.sk

Mgr. Viktor Brádňanský

Mgr. Viktor Brádňanský

Destinačný koordinátor pre oblasť Gemer

+421 940 625 436
viktor.bradnansky@dobrykraj.sk

Ing. Lucia Vargová

Ing. Lucia Vargová

Marketingový koordinátor rozvoja destinácie Gemer

+421 948 874 652
lucia.vargova@dobrykraj.sk
Slávka Pančíková

Slávka Pančíková

Destinačná koordinátorka pre oblasť Horehronie

+421 948 874 627
slavka.pancikova@dobrykraj.sk
Mgr. Žofia Koštialová

Mgr. Žofia Koštialová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Horehronie

+421 948 874 651
zofia.kostialova@dobrykraj.sk
Mgr. Zuzana Parajová

Mgr. Zuzana Parajová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Banská Štiavnica

+421 948 874 644
zuzana.parajova@dobrykraj.sk

Ing. Terézia Sopková

Ing. Terézia Sopková

Koordinátor destinačného marketingu pre oblasť Banská Štiavnica

+421 948 911 377
terezia.sopkova@dobrykraj.sk

Mgr. Linda Ágoštonová

Mgr. Linda Ágoštonová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Turistický Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 634
linda.agostonova@dobrykraj.sk

Mgr. Nikola Sibylová

Mgr. Nikola Sibylová

Destinačná koordinátorka pre oblasť Turistický Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 635
nikola.sibylova@dobrykraj.sk

Ing. Martina Mlynaričová

Ing. Martina Mlynaričová

Marketingový koordinátor rozvoja destinácie Novohrad a Podpoľanie

+421 948 874 639
martina.mlynaricova@dobrykraj.sk

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751