Klastrovanie

Klastrové organizácie v cestovnom ruchu

Klastre pôsobiace v oblasti cestovného ruchu sa stávajú významným rozvojovým regionálnym prvkom. Práve tento typ klastrov vychádza z regionálnych prírodných špecifík, ktoré determinujú atraktivitu regiónu z hľadiska cestovného ruchu.

Klastre v cestovnom ruchu sú dôležitým typom klastrov, ktoré zaznamenávajú rast z dôvodu ich flexibility, delenia marketingových informácií, rozvoja zdrojov, inovácií, ako aj transferu znalostí v rámci jednotlivých regiónov a medzi členmi takýchto klastrov. Z dôvodu potreby zatraktívnenia regiónu, ale aj s cieľom ponúkania špecifických zážitkov, ktoré klienti vyhľadávajú, sú služby a produkty v klastroch cestovného ruchu navzájom vhodne kombinované a modifikované.

Takéto aliancie v cestovnom ruchu generujú zlepšenú kvalitu služieb, zvýšenú viditeľnosť, spoločné marketingové aktivity, ale aj spoločné angažovanie sa vo významných lokálnych podujatiach.

Klastrové organizácie v cestovnom ruchu sú významným typom klastrov na Slovensku. Venujú sa najmä poskytovaniu konzultácií, realizácii individuálnych stretnutí s členmi, ale aj príprave projektov a propagácii klastra a klastrovej organizácie v zahraničí.

Hlavnou aktivitou klastrových organizácií CR je cielený marketing na Slovensku, ako aj v krajinách strednej Európy (najmä Maďarsko, Česko, Poľsko, Rakúsko), posilňovanie partnerstva medzi členmi klastra a budovanie nových cezhraničných partnerstiev. Klastre realizujú rozvojové projekty, rôzne podporné podujatia, budovanie spoločnej infraštruktúry (TIK, predpoklady pre zľavové karty), informačné a propagačné aktivity. Podobne ako technologicky orientované klastrové organizácie aj klastrové organizácie cestovného ruchu majú potenciál ďalšieho rastu.

Hlavné výzvy destinačného manažmentu sú najmä v oblasti čelenia vzrastajúcej konkurencii, ako aj spolupráce s regiónmi v rámci EÚ v oblasti strednej Európy.

Aktivity klastrových organizácií

 • poskytovanie konzultácií
 • šírenie informácií
 • rozvoj ľudských zdrojov členov klastra
 • rozvoj ľudských zdrojov klastra
 • klastrové stretnutia
 • individuálne stretnutia s členmi klastra
 • organizovanie iných podujatí
 • účasť na domácich podujatiach
 • účasť na zahraničných podujatiach
 • príprava projektov
 • riešenie projektov
 • propagácia klastra na Slovensku
 • propagácia klastra v zahraničí
 • spoločný nákup
 • zdieľanie zdrojov/infraštruktúry

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751