Kariéra

12.01.2020 Manažér pre komunikáciu a organizáciu kariérneho centra v Rimavskej Sobote

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 01.03.2021
Celková mzda (brutto): 1 100 EUR/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
1. Operatívne riadi a zabezpečuje plynulý chod centra, organizuje a kontroluje prácu podriadených a zabezpečuje činnosť centra.

2. Zabezpečuje a organizuje stretnutia a rôzne akcie pre podporu činnosti centra, napr. komunikácia so školami, zamestnávateľmi, organizovanie zosúladenia akcií škôl pre rodičov, zamestnávateľov pre školy a pod., okrúhlych stolov, stretnutí na ZŠ a SŠ, exkurzií ZŠ do firiem atď.

3. Organizácia alebo koordinácia akcií a stretnutí a pri napĺňaní zámeru činnosti centra:
– sledovať nové trendy, vznik nových odborov, celkové dianie na stredných školách v rámci svojho regiónu (aj v kontexte celokrajskej situácie) a následne informovať ZŠ, žiakov ZŠ a ich rodičov a vysoké školy.
– sledovať potreby zamestnávateľov (stretnutia priamo s firmami) a všetky tieto informácie v prehľadnej a ucelenej podobe odovzdávať smerom ku kariérnym/výchovným poradcom na školách, riaditeľom škôl, študentom a rodičom,
– zbieranie informácií a návrhov od zamestnávateľov pre úpravy vo vyučovaní odborných predmetov na SŠ, ujasnení možností týchto úprav v rámci školského systému a následné zjednotenie aktivít pre implementáciu týchto návrhov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.2.202

Bližšie podrobnosti o pozícii a výberovom konaní na Profesia.sk >>

12.01.2020 Profesný kariérny poradca v Rimavskej Sobote

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 01.03.2021
Celková mzda (brutto): 1 100 EUR/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
1. Mentoring kariérnych poradcov v regióne v rozsahu činnosti kariérneho poradenstva pre žiakov na ZŠ a SŠ.

2. Tvorba a realizácia vzdelávacích kurzov a iných aktivít pre profesný rozvoj kariérnych poradcov na ZŠ a SŠ.

3. Prehľadné spracovávanie informácií o potrebách a trendoch na trhu práce a ich pravidelné zasielanie kariérnym poradcom na ZŠ a SŠ

4. Organizácia alebo koordinácia akcií a stretnutí a pri napĺňaní zámeru činnosti centra:
– sledovať nové trendy, vznik nových odborov, celkové dianie na stredných školách v rámci svojho regiónu (aj v kontexte celokrajskej situácie) a následne informovať ZŠ, žiakov ZŠ a ich rodičov a vysoké školy.
– sledovať potreby zamestnávateľov (stretnutia priamo s firmami) a všetky tieto informácie v prehľadnej a ucelenej podobe odovzdávať smerom ku kariérnym/výchovným poradcom na školách, riaditeľom škôl, študentom a rodičom,
– zbieranie informácií a návrhov od zamestnávateľov pre úpravy vo vyučovaní odborných predmetov na SŠ, ujasnení možností týchto úprav v rámci školského systému a následné zjednotenie aktivít pre implementáciu týchto návrhov.
– organizácia podujatí a rôznych sieťovacích aktivít, okrúhlych stolov, stretnutí na ZŠ a SŠ, exkurzií ZŠ do firiem atď.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.2.202

Bližšie podrobnosti o pozícii a výberovom konaní na Profesia.sk >>

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751