Kariéra

21.08.2019 Projektový manažér pre verejné obstarávanie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou/október 2019
Celková mzda (brutto): 950 – 1 200 EUR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Hľadáme logicky uvažujúcu, kreatívnu, po nových znalostiach bažiacu osobu na pozíciu projektového manažéra pre verejné obstarávanie
Náplň práce:
– zadávanie zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, podľa platných interných normatívnych aktov verejného obstarávateľa a podľa príručiek poskytovateľov nenávratných finančných príspevkov (NFP),
– kontrola súladu opisov predmetu zákazky a zmlúv so zákonom o verejnom obstarávaní pred vyhlásením verejného obstarávania,
– riadenie procesu od prijatia požiadavky na vykonanie verejného obstarávania po uzavretie zmluvy (zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné a nadlimitné zákazky),
– komunikácia s poskytovateľmi NFP (Sprostredkovateľský orgán, Riadiaci orgán).

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
základná mzda 950 – 1200 EUR v závislosti od praxe, hard skills a ďalších relevantných zručností nad rámec požadovaného

Zisti viac >>

21.08.2019 Marketingový koordinátor rozvoja destinácie Gemer

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Revúca
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Celková mzda (brutto): 800 EUR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Pracovné miesto pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu Gemer
– pripravuje podklady pre vydávanie newslettera z činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu,
– vyhľadáva obchodných partnerov a dodávateľov pre destinačné projekty,
– iniciuje prácu v tematických a územných pracovných skupinách,
– zadáva úlohy pracovným skupinám a zodpovedá za prehľad ich plnenia – po odsúhlasení výkonným riaditeľom,
– odborne zastrešuje vývoj nových produktov destinácie a asistuje pri ich uvedení na trh,
– koordinuje zber dát o vývoji návštevnosti a správaní návštevníkov v destinácii,
– koordinuje zber dát pre aktualizáciu koncepčných dokumentov,
– koordinuje marketingovú komunikáciu destinácie,
– spolupráca pri tvorbe kreatívnych koncepcií, určujúcej podobu a zameranie marketingových kampaní,
– pripravuje a koordinuje priebeh online a offline marketingových kampaní, komunikuje s externými agentúrami a dodávateľmi, sleduje a vyhodnocuje efektivitu a úspešnosť marketingových kampaní,
– dohliada nad dodržiavaním vizuálnej identity destinácie a jej používaním a koordinuje tvorbu grafických návrhov,
– zadáva a vyhodnocuje návštevnícke prieskumy,
– zabezpečuje tvorbu imidžovej fotobanky, imidžovej textovej databanky (copywriting) ako aj databázy propagačných videí,
– zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu web stránky destinácie,
– zabezpečuje Public Relations (PR) destinácie,
– pripravuje podklady a spracováva externé a interné mediálne výstupy,
– realizuje monitoring a archiváciu mediálnych výstupov o destinácii a organizácii,
– zabezpečuje prípravu, spracovanie, produkciu a distribúciu propagačných materiálov, tlačovín a publikácií o destinácii,
– aktívne publikuje na sociálnych sieťach a zadáva reklamu,
– koordinuje a pomáha pri realizácii podujatí destinácie,

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
základná mzda od 800 EUR + osobný príplatok v závislosti od praxe, hard skills a ďalších relevantných zručností nad rámec požadovaného)

Zisti viac >>

14.08.2019 Koordinátor rozvoja destinácie Novohrad a Podpoľanie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Lučenec
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:29.8.2019
Celková mzda (brutto): 800 EUR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– spolupodieľa sa na napĺňaní koncepčného a strategického smerovania destinácie,
– spolupodieľa sa na plnení ročného Plánu aktivít oblastnej organizácie cestovného ruchu a na jeho vyhodnocovaní,
– vyhľadáva projekty na financovanie rozvoja destinácie (infraštruktúrne a produktové),
– spolupracuje na koordinácii rozvojových projektov destinácie a pracuje v systéme projektového riadenia,
– spolupracuje s členskými subjektmi organizácie,
– dáva návrhy na prijatie nových členov do oblastnej organizácie a komunikuje ich začleneni do členskej základne s predstavenstvom oblastnej organizácie,
– koordinuje pracovné stretnutia s miestnymi aktérmi v destinácii a pravidelne s nimi komunikuje,
– pripravuje podklady pre vydávanie newslettera z činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu,
– vyhľadáva obchodných partnerov a dodávateľov pre destinačné projekty,
– iniciuje prácu v tematických a územných pracovných skupinách,
– zadáva úlohy pracovným skupinám a zodpovedá za prehľad ich plnenia – po odsúhlasení výkonným riaditeľom,
– odborne zastrešuje vývoj nových produktov destinácie a asistuje pri ich uvedení na trh,
– koordinuje zber dát o vývoji návštevnosti a správaní návštevníkov v destinácii,
– koordinuje zber dát pre aktualizáciu koncepčných dokumentov,
– kontinuálne sa vzdeláva.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
základná mzda 800 EUR + možný osobný príplatok na základe skúseností a výsledkov

Zamestnanecké výhody, benefity
Ponúkame tvorivú prácu s pridanou hodnotou v krásnom regióne. Možnosť pracovne cestovať na zaujímavé veľtrhy cestovného ruchu a zaujímavé turistické akcie v kraji (účasť napr. na leteckých dňoch SIAF, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a plno ďalších). Okrem toho ponúkame 37,5 hodinový pracovný týždeň a stravné lístky v hodnote nad rámec zákona.

Zisti viac >>

13.06.2019 Projektový manažér pre investičné projekty

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: priebežne
Celková mzda (brutto): 1 300 EUR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Základné zručnosti:

 • príprava, implementácia, koordinácia a riadenie projektov financovaných z externých finančných zdrojov primárne z EÚ,
 • vypracovávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) primárne pre menšie samosprávy na území BBSK,
 • zodpovednosť za implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a zmluvou o poskytnutí finančnej pomoci, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia zdrojov finančnej pomoci, platnými právnymi predpismi, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa finančnej pomoci,
 • príprava a riadenie plynulých procesov na priebežnú implementáciu a monitorovanie aktivít projektu a predkladanie dokumentácie priebežného a následného monitorovania podľa Príručky a usmernení poskytovateľa finančnej pomoci;
 • riadenie projektových tímov k príprave aj implementácii projektov z externých finančných zdrojov,
 • zodpovednosť za dodržiavanie harmonogramu a finančného plánu projektu, za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
 • komunikácia s poskytovateľmi finančnej pomoci (Sprostredkovateľský orgán, Riadiaci orgán).

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
základná mzda 1300 EUR

Zamestnanecké výhody, benefity
Máme flexibilný 37,5 hodinový pracovný týždeň,. Sídlime v centre krásneho mesta Banská Bystrica. Ponúkame prácu vo výbornom a tvorivom kolektíve. Práca vyžaduje precíznosť a profesionalitu. Hľadáme kolegyňu/kolegu so skúsenosťami v príprave, implementácii, koordinácii a riadení projektov financovaných z externých finančných zdrojov primárne z EÚ.

Informácie o výberovom konaní

Požiadavky na zamestnanca

 • stredoškolské s maturitou
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
cestovný ruch, regionálny rozvoj, geografia, ekológia, manažment a iné

Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Predpoklady a zručnosti

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa (alebo podobné odborné vzdelanie)
 • min. 2 roky praxe v oblasti prípravy a implementácie tzv. „tvrdých“ projektov z EÚ fondov (vypracovanie žiadostí o NFP, prípravy žiadosti, koordinácia prípravy podkladov na verejné obstarávanie a zmlúv o NFP),
 • aktívna znalosť anglického jazyka (min. úroveň B2)
 • ovládanie MS Office (Word, Excel, PPT) a práca s ITMS2014+ výhodou,
 • znalosť projektového riadenia výhodou
 • podrobná znalosť príslušnej legislatívy
 • samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, prezentačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme,
 • vodičský preukaz sk. B výhodou (nie povinnosť)

Stručná charakteristika zamestnávateľa
Nezisková organizácia, ktorá rozvíja oblasť sociálnej ekonomiky, cestovného ruchu a rozvoja ambulantnej starostlivosti.

Adresa zamestnávateľa
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
Námestie SNP 1/a
974 01 Banská Bystrica

Kontakt
Kontaktná osoba: Mária Očenášová
E-mail: poslať životopis

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751