Kariéra

11.03.2020 Marketingový koordinátor rozvoja destinácie Banská Štiavnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Kammerhofská, Banská Štiavnica
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 17.03.2020
Termín nástupu: 01.04.2020
Celková mzda (brutto): 800 EUR/mesiac (základná mzda od 800 EUR plus osobný príplatok v závislosti od praxe, hard skills a ďalších relevantných zručností nad rámec požadovaného)

Pracovné miesto pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu región Banská Štiavnica.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • pripravuje podklady pre vydávanie newslettera z činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu,
 • vyhľadáva obchodných partnerov a dodávateľov pre destinačné projekty,
 • iniciuje prácu v tematických a územných pracovných skupinách,
 • zadáva úlohy pracovným skupinám a zodpovedá za prehľad ich plnenia – po odsúhlasení výkonným riaditeľom,
 • odborne zastrešuje vývoj nových produktov destinácie a asistuje pri ich uvedení na trh,
 • koordinuje zber dát o vývoji návštevnosti a správaní návštevníkov v destinácii,
 • koordinuje zber dát pre aktualizáciu koncepčných dokumentov,
 • koordinuje marketingovú komunikáciu destinácie,
 • spolupráca pri tvorbe kreatívnych koncepcií, určujúcej podobu a zameranie marketingových kampaní,
 • pripravuje a koordinuje priebeh online a offline marketingových kampaní, komunikuje s externými agentúrami a dodávateľmi, sleduje a vyhodnocuje efektivitu a úspešnosť marketingových kampaní,
 • dohliada nad dodržiavaním vizuálnej identity destinácie a jej používaním a koordinuje tvorbu grafických návrhov,
 • zadáva a vyhodnocuje návštevnícke prieskumy,
 • zabezpečuje tvorbu imidžovej fotobanky, imidžovej textovej databanky (copywriting) ako aj databázy propagačných videí,
 • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu web stránky destinácie,
 • zabezpečuje Public Relations (PR) destinácie,
 • pripravuje podklady a spracováva externé a interné mediálne výstupy,
 • realizuje monitoring a archiváciu mediálnych výstupov o destinácii a organizácii,
 • zabezpečuje prípravu, spracovanie, produkciu a distribúciu propagačných materiálov, tlačovín a publikácií o destinácii,
 • aktívne publikuje na sociálnych sieťach a zadáva reklamu,
 • koordinuje a pomáha pri realizácii podujatí destinácie,

Požiadavky na zamestnanca a bližšie informácie
Zisti viac >>

11.03.2020 Marketingový koordinátor rozvoja destinácie Gemer

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Revúca
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.03.2020
Celková mzda (brutto): 800 EUR/mesiac (základná mzda od 800 EUR plus osobný príplatok v závislosti od praxe, hard skills a ďalších relevantných zručností nad rámec požadovaného)

Pracovné miesto pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu región Gemer.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • pripravuje podklady pre vydávanie newslettera z činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu,
 • vyhľadáva obchodných partnerov a dodávateľov pre destinačné projekty,
 • iniciuje prácu v tematických a územných pracovných skupinách,
 • zadáva úlohy pracovným skupinám a zodpovedá za prehľad ich plnenia – po odsúhlasení výkonným riaditeľom,
 • odborne zastrešuje vývoj nových produktov destinácie a asistuje pri ich uvedení na trh,
 • koordinuje zber dát o vývoji návštevnosti a správaní návštevníkov v destinácii,
 • koordinuje zber dát pre aktualizáciu koncepčných dokumentov,
 • koordinuje marketingovú komunikáciu destinácie,
 • spolupráca pri tvorbe kreatívnych koncepcií, určujúcej podobu a zameranie marketingových kampaní,
 • pripravuje a koordinuje priebeh online a offline marketingových kampaní, komunikuje s externými agentúrami a dodávateľmi, sleduje a vyhodnocuje efektivitu a úspešnosť marketingových kampaní,
 • dohliada nad dodržiavaním vizuálnej identity destinácie a jej používaním a koordinuje tvorbu grafických návrhov,
 • zadáva a vyhodnocuje návštevnícke prieskumy,
 • zabezpečuje tvorbu imidžovej fotobanky, imidžovej textovej databanky (copywriting) ako aj databázy propagačných videí,
 • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu web stránky destinácie,
 • zabezpečuje Public Relations (PR) destinácie,
 • pripravuje podklady a spracováva externé a interné mediálne výstupy,
 • realizuje monitoring a archiváciu mediálnych výstupov o destinácii a organizácii,
 • zabezpečuje prípravu, spracovanie, produkciu a distribúciu propagačných materiálov, tlačovín a publikácií o destinácii,
 • aktívne publikuje na sociálnych sieťach a zadáva reklamu,
 • koordinuje a pomáha pri realizácii podujatí destinácie,

Požiadavky na zamestnanca a bližšie informácie
Zisti viac >>

28.02.2020 Marketingový koordinátor rozvoja destinácie Horehronie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Brezno
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 17.03.2020
Celková mzda (brutto): 800 EUR/mesiac

Pracovné miesto pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu HOREHRONIE.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • pripravuje podklady pre vydávanie newslettera z činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu,
 • spolupodieľa sa na napĺňaní koncepčného a strategického smerovania destinácie,
 • spolupodieľa sa na plnení ročného Plánu aktivít oblastnej organizácie cestovného ruchu a na jeho vyhodnocovaní,
 • vyhľadáva projekty na financovanie rozvoja destinácie (infraštruktúrne a produktové),
 • spolupracuje na koordinácii rozvojových projektov destinácie a pracuje v systéme projektového riadenia
 • vyhľadáva obchodných partnerov a dodávateľov pre destinačné projekty,
 • iniciuje prácu v tematických a územných pracovných skupinách,
 • zadáva úlohy pracovným skupinám a zodpovedá za prehľad ich plnenia – po odsúhlasení výkonným riaditeľom,
 • odborne zastrešuje vývoj nových produktov destinácie a asistuje pri ich uvedení na trh,
 • koordinuje zber dát o vývoji návštevnosti a správaní návštevníkov v destinácii,
 • koordinuje zber dát pre aktualizáciu koncepčných dokumentov,
 • koordinuje marketingovú komunikáciu destinácie,
 • spolupráca pri tvorbe kreatívnych koncepcií, určujúcej podobu a zameranie marketingových kampaní,
 • dohliada nad dodržiavaním vizuálnej identity destinácie a jej používaním a koordinuje tvorbu grafických návrhov,
 • zadáva a vyhodnocuje návštevnícke prieskumy,
 • zabezpečuje tvorbu imidžovej fotobanky, imidžovej textovej databanky (copywriting) ako aj databázy propagačných videí,
 • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu web stránky destinácie,
 • zabezpečuje Public Relations (PR) destinácie,
 • pripravuje podklady a spracováva externé a interné mediálne výstupy,
 • písanie tlačových správ,
 • realizuje monitoring a archiváciu mediálnych výstupov o destinácii a organizácii,
 • zabezpečuje prípravu, spracovanie, produkciu a distribúciu propagačných materiálov, tlačovín a publikácií o destinácii,
 • aktívne publikuje na sociálnych sieťach a zadáva reklamu,
 • koordinuje a pomáha pri realizácii podujatí destinácie,
 • aktívne vyhľadáva možnosti propagácie destinácie,
 • práca s photoshop-om, grafická úprava fotografii, strih video

Požiadavky na zamestnanca a bližšie informácie
Zisti viac >>

20.02.2020 Manažér kariérneho poradenstva

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Zvolen (práca vyžaduje cestovanie v rámci regiónu)
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 15.03.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 05.03.2020
Celková mzda (brutto): Od 1 100 EUR/mesiac (osobný príplatok v závislosti od praxe, hard skills a ďalších relevantných zručností nad rámec požadovaného)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 1. Operatívne riadi a zabezpečuje plynulý chod centra, organizuje a kontroluje prácu podriadených a zabezpečuje činnosť centra.
 2. Zabezpečuje a organizuje stretnutia a rôzne akcie pre podporu činnosti centra, napr. komunikácia so školami, zamestnávateľmi, organizovanie zosúladenia akcií škôl pre rodičov, zamestnávateľov pre školy a pod., okrúhlych stolov, stretnutí na ZŠ a SŠ, exkurzií ZŠ do firiem atď.
 3. Organizácia alebo koordinácia akcií a stretnutí a pri napĺňaní zámeru činnosti centra:
 • sledovať nové trendy, vznik nových odborov, celkové dianie na stredných školách v rámci svojho regiónu (aj v kontexte celokrajskej situácie) a následne informovať ZŠ, žiakov ZŠ a ich rodičov a vysoké školy.
 • sledovať potreby zamestnávateľov (stretnutia priamo s firmami) a všetky tieto informácie v prehľadnej a ucelenej podobe odovzdávať smerom ku kariérnym/výchovným poradcom na školách, riaditeľom škôl, študentom a rodičom,
 • zbieranie informácií a návrhov od zamestnávateľov pre úpravy vo vyučovaní odborných predmetov na SŠ, ujasnení možností týchto úprav v rámci školského systému a následné zjednotenie aktivít pre implementáciu týchto návrhov.

Požiadavky na zamestnanca a bližšie informácie
Zisti viac >>

20.02.2020 Profesný kariérny poradca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Zvolen (práca vyžaduje cestovanie v rámci regiónu)
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 15.03.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 05.03.2020
Celková mzda (brutto): Od 1 100 EUR/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 1. Mentoring kariérnych poradcov v regióne v rozsahu činnosti kariérneho poradenstva pre žiakov na ZŠ a SŠ.
 2. Tvorba a realizácia vzdelávacích kurzov a iných aktivít pre profesný rozvoj kariérnych poradcov na ZŠ a SŠ
 3. Prehľadné spracovávanie informácií o potrebách a trendoch na trhu práce a ich pravidelné zasielanie kariérnym poradcom na ZŠ a SŠ
 4. Organizácia alebo koordinácia akcií a stretnutí a pri napĺňaní zámeru činnosti centra:
 • sledovať nové trendy, vznik nových odborov, celkové dianie na stredných školách v rámci svojho regiónu (aj v kontexte celokrajskej situácie) a následne informovať ZŠ, žiakov ZŠ a ich rodičov a vysoké školy.
 • sledovať potreby zamestnávateľov (stretnutia priamo s firmami) a všetky tieto informácie v prehľadnej a ucelenej podobe odovzdávať smerom ku kariérnym/výchovným poradcom na školách, riaditeľom škôl, študentom a rodičom,
 • zbieranie informácií a návrhov od zamestnávateľov pre úpravy vo vyučovaní odborných predmetov na SŠ, ujasnení možností týchto úprav v rámci školského systému a následné zjednotenie aktivít pre implementáciu týchto návrhov.
 • organizácia podujatí a rôznych sieťovacích aktivít, okrúhlych stolov, stretnutí na ZŠ a SŠ, exkurzií ZŠ do firiem atď.

Požiadavky na zamestnanca a bližšie informácie
Zisti viac >>

12.02.2020 Koordinátor rozvoja destinácie Novohrad a Podpoľanie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Lučenec
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:12.03.2020
Celková mzda (brutto): 800 EUR (základná mzda 800 EUR + možný osobný príplatok na základe skúseností a výsledkov)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
– pripravuje podklady pre vydávanie newslettera z činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu,
– vyhľadáva obchodných partnerov a dodávateľov pre destinačné projekty,
– iniciuje prácu v tematických a územných pracovných skupinách,
– zadáva úlohy pracovným skupinám a zodpovedá za prehľad ich plnenia – po odsúhlasení výkonným riaditeľom,
– odborne zastrešuje vývoj nových produktov destinácie a asistuje pri ich uvedení na trh,
– koordinuje zber dát o vývoji návštevnosti a správaní návštevníkov v destinácii,
– koordinuje zber dát pre aktualizáciu koncepčných dokumentov,
– koordinuje marketingovú komunikáciu destinácie,
– spolupráca pri tvorbe kreatívnych koncepcií, určujúcej podobu a zameranie marketingových kampaní,
– pripravuje a koordinuje priebeh online a offline marketingových kampaní, komunikuje s externými agentúrami a dodávateľmi, sleduje a vyhodnocuje efektivitu a úspešnosť marketingových kampaní,
– dohliada nad dodržiavaním vizuálnej identity destinácie a jej používaním a koordinuje tvorbu grafických návrhov,
– zadáva a vyhodnocuje návštevnícke prieskumy,
– zabezpečuje tvorbu imidžovej fotobanky, imidžovej textovej databanky (copywriting) ako aj databázy propagačných videí,
– zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu web stránky destinácie,
– zabezpečuje Public Relations (PR) destinácie,
– pripravuje podklady a spracováva externé a interné mediálne výstupy,
– realizuje monitoring a archiváciu mediálnych výstupov o destinácii a organizácii,
– zabezpečuje prípravu, spracovanie, produkciu a distribúciu propagačných materiálov, tlačovín a publikácií o destinácii,
– aktívne publikuje na sociálnych sieťach a zadáva reklamu,
– koordinuje a pomáha pri realizácii podujatí destinácie.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
základná mzda 800 EUR + možný osobný príplatok na základe skúseností a výsledkov

Zamestnanecké výhody, benefity
Ponúkame tvorivú prácu s pridanou hodnotou v krásnom regióne. Možnosť pracovne cestovať na zaujímavé veľtrhy cestovného ruchu a zaujímavé turistické akcie v kraji (účasť napr. na leteckých dňoch SIAF, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a plno ďalších). Okrem toho ponúkame 37,5 hodinový pracovný týždeň a stravné lístky v hodnote nad rámec zákona.

Zisti viac >>

Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

Námestie SNP 1
97401 Banská Bystrica

info@dobrykraj.sk

+421 48 43 25 751